SEKCIJA ENOKANALNE KOMUNIKACIJE

Tekmovalni del Slovenskega oglaševalskega festivala se deli na tri sekcije.

Sekcija ENOKANALNE KOMUNIKACIJE je namenjena posameznim komunikacijskim rešitvam na izbranem komunikacijskem kanalu. 

Sestavljajo jo naslednje skupine: Film, Tisk, Zunanje oglaševanje, Zvok, Digitalne komunikacije, Oblikovanje, Kreativna uporaba medijev, Inovativne rešitve  in Družbeno dobro.

SKUPINA E1: FILM

V skupino FILM spadajo vse samostojne oznamčene video vsebine, ki so bile ustvarjene za namen televizijskega, kinematografskega, spletnega ali mobilnega komuniciranja. Filme je treba prijaviti kot samostojne video vsebine. Najdaljša dovoljena dolžina filma je 5 minut.

V kategorijo lahko prijavite dela kot samostojna dela (več prijav)  ali kot serijo (ena prijava).
Skupina nima tekmovalnih kategorij.

 

Kriterij:

Žirija bo nagradila filme, ki demonstrirajo kreativno odličnost v pripovedovanju zgodbe in obrtni izvedbi ter obenem dobro izkoriščajo zakonitosti filmskega formata.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA E1: FILM
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA E2: TISK

Skupina TISK vključuje tako oglase, namenjene objavi v tiskanih medijih, kot vse oblike tiskanih publikacij.

E2.1 TISKANI OGLASI

V to kategorijo spadajo vsi oglasi, ki so bili objavljeni v tiskanih medijih (časopisih, revijah, biltenih, internih časopisih ipd.). Oglasi, ki so na neklasičen način kreativno uporabili tiskani medij, so lahko predstavljeni v kratkem predstavitvenem filmu ali slikovni predlogi (glej tehnična navodila). 

V kategorijo lahko prijavite dela kot samostojna dela (več prijav)  ali kot serijo (ena prijava).

E2.2 TISKANE PUBLIKACIJE

V to kategorijo spadajo knjige, revije in druge oblike tiskanih publikacij, ustvarjene za komercialne namene, družbeno odgovorne namene ali namene internega komuniciranja družbe ali znamke (letna poročila, priložnostne in sezonske publikacije ipd.). 

V kategorijo lahko prijavite dela kot samostojna dela (več prijav)  ali kot serijo (ena prijava).

 

Kriterij:

Žirija bo ocenjevala kreativno odličnost, obrtno izvedbo in kreativno uporabo že znanih ali novih tiskanih ter digitalnih formatov.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA E2: TISK
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA E3: ZUNANJE OGLAŠEVANJE

Skupina ZUNANJE OGLAŠEVANJE vključuje vse vrste komuniciranja na prostem ali v določenem prostoru.

E3.1 OBSTOJEČI FORMATI

V to kategorijo spadajo obstoječi mediji, kanali ali objekti komuniciranja, ki vključujejo:

  • dvodimenzionalne medije (npr. plakati različnih formatov na prostem, kot so giganti, svetlobne vitrine ipd., ali v notranjih prostorih – digitalni zasloni ipd.),
  • večdimenzionalne medije (npr. oznamčenje javnih prevoznih sredstev),
  • elektronske medije (npr. digitalni zasloni v različnih prostorih ali zunaj njih),
  • nadgrajevanje obstoječih zunanjih in notranjih oglaševalskih medijev.

V kategorijo lahko prijavite dela kot samostojna dela (več prijav)  ali kot serijo (ena prijava).

E3.2 USTVARJENE PROSTORSKE REŠITVE

V to kategorijo spadajo vse ustvarjene prostorske rešitve zunaj ali znotraj določenih prostorov. Komunikacijska rešitev mora biti oznamčena oz. na razumljiv način povezana z znamko, za katero je bila ustvarjena. Ustvarjene prostorske rešitve so edinstvene ambientalne rešitve, ki niso nadgradnja obstoječih ambientalnih komunikacijskih formatov.

 

Kriterij:

Žirija bo ocenjevala kreativnost uporabe obstoječega ambientalnega medija ali ustvarjene prostorske rešitve ter relevantnost komunikacije v odnosu do znamke in ljudi.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA E3: ZUNANJE OGLAŠEVANJE
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA E4: ZVOK

Skupina ZVOK vključuje tako radijske in druge zvočne oglase kot vse ostale oblike oznamčenega zvočnega komuniciranja.

E4.1 RADIJSKI IN ZVOČNI OGLASI

V to kategorijo spadajo vsi zvočni oglasi, predvajani na klasičnih ali spletnih radijskih kanalih in drugih ambientalnih kanalih (železniška postaja, trgovski center ipd.).

V kategorijo lahko prijavite dela kot samostojna dela (več prijav)  ali kot serijo (ena prijava).

E4.2 DRUGE OBLIKE ZVOČNEGA KOMUNICIRANJA

V to kategorijo lahko prijavite oznamčene komunikacijske rešitve, ki izvirajo iz zvočnega okolja oz. temeljijo na zvočni podlagi. Komunikacijska rešitev lahko inovativno uporablja obstoječe zvočne kanale (radijski programi/oddaje ipd.), glasbene platforme (SoundCloud, Deezer ipd.) ali ustvarja nove inovativne oblike zvočnega komuniciranja z uporabo že znanih (podcast ipd.) ali neklasičnih zvočnih formatov (zvočna interpretacija s pomočjo umetne inteligence ipd.).

 

Kriterij:

Žirija bo kreativnost zvočnih oglasov ocenjevala na podlagi odličnosti tekstopisja (scenarija), režije in njihove izvedbe. Druge oblike zvočnih komunikacij pa bo ocenjevala na podlagi kreativnosti uporabe obstoječih medijev/platform ali inovativnosti ustvarjenih oblik zvočnega komuniciranja.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA E4: ZVOK
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA E5: DIGITALNE KOMUNIKACIJE

V skupino DIGITALNE KOMUNIKACIJE lahko prijavite oznamčene digitalne komunikacijske rešitve. Rešitev lahko prijavite v več kategorij (največ tri), če ustreza opisu izbranih kategorij.

 

E5.1 POSAMEZNE DIGITALNE REŠITVE

V to kategorijo sodijo posamezne digitalne rešitve, kot so spletni videi, oglasi za različne digitalne formate, digitalne publikacije, spletna mesta, spletne in mobilne aplikacije, rešitve v okviru elektronske pošte in vse druge posamezne oblike kreativne rabe digitalnih kanalov.

E5.2 KOMUNICIRANJE NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

V to kategorijo sodijo posamezne rešitve, strategije ali komunikacijske akcije, ustvarjene za kampanjsko ali dolgoročno komuniciranje na vsaj enem od družbenih omrežij (npr.: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter in drugo).

E5.3 DIGITALNA MUHA ENODNEVNICA 

V to kategorijo sodijo oznamčene rešitve, ki temeljijo na enkratni pojavnosti ali hipnemu odzivu na digitalnih kanalih. Sem spadajo posamezne rešitve kot so npr. tweet, objava na družbenih omrežjih, ...

E5.4 OZNAMČENE TEHNOLOŠKE REŠITVE

V to kategorijo spadajo oznamčena tehnološka orodja ali rešitve, ki ustvarjajo dodano vrednost znamke, izdelka ali storitve v odnosu do uporabnika. Prijavite lahko tehnološke rešitve s področja robotike, virtualne in obogatene resničnosti, biotehnologije, nosljive tehnologije ipd.

 

Kriterij:

Žirija bo ocenjevala kreativnost, inovativnost in učinkovitost komunikacijskih rešitev pri uporabi obstoječih ali ustvarjenih digitalnih platform, kanalov in orodij.

 
PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA E5: DIGITALNE KOMUNIKACIJE
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA E6: OBLIKOVANJE

Skupina OBLIKOVANJE nagrajuje odličnost oblikovnih rešitev. Sem spadajo dela z edinstveno vizualno interpretacijo, ki zaradi svoje vizualne moči prispeva k utrjevanju ali grajenju prepoznavnosti znamke in razumevanju njenih storitev ali produktov. Rešitev lahko prijavite v več kategorij, če ustreza opisu izbranih kategorij.

E6.1 GRAFIČNO OBLIKOVANJE

V to kategorijo sodijo vse oblikovne rešitve znamk, katerih vizualna/grafična podoba bogati doživetje in razumevanje znamke ali njenih produktov, storitev. Prijavite lahko celostne vizualne podobe, tiskovine, grafične podobe embalaže in vse druge grafične rešitve znamk, storitev, podjetij, institucij, dogodkov ali oseb.

V kategorijo GRAFIČNO OBLIKOVANJE lahko prijavite dela, ki so del serije, ali pa jih prijavite kot paket (glej tehnična navodila).

E6.2 PRODUKTNO OBLIKOVANJE

V to kategorijo lahko prijavite oblikovanje serijskih izdelkov (industrijsko oblikovanje), maloserijskih in unikatnih izdelkov znamk, pa tudi 3D-oblikovanje embalaže. Oblikovanje v tej kategoriji mora dokazovati dodano vrednost oblikovne zasnove in uporabnosti predstavljenega produkta.

V kategorijo PRODUKTNO OBLIKOVANJE lahko prijavite dela, ki so del serije, ali pa jih prijavite kot paket (glej tehnična navodila).

E6.3 DIGITALNO OBLIKOVANJE

V to kategorijo sodijo vse digitalne rešitve (spletna in mobilna mesta, mobilne aplikacije, digitalne publikacije, digitalni uporabniški vmesniki, e-obvestila ipd.), katerih oblikovanje vodi do izjemne uporabniške izkušnje v izbranem digitalnem okolju.

V kategorijo DIGITALNO OBLIKOVANJE lahko prijavite dela, ki so del serije, ali pa jih prijavite kot paket (glej tehnična navodila).

 

Kriterij:

Žirija bo ocenjevala vizualno moč oblikovnih rešitev ter njihovo uporabno in komunikacijsko vrednost.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA E6: OBLIKOVANJE
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA E7: KREATIVNA UPORABA MEDIJEV

Skupna KREATIVNA UPORABA MEDIJEV nagrajuje rešitve, ki so zaradi kreativne uporabe obstoječega ali novega medija dosegle pozitiven odziv ciljne skupine.

Skupina nima tekmovalnih kategorij.

 

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA E7: KREATIVNA UPORABA MEDIJEV
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA E8: INOVATIVNE REŠITVE

V skupino INOVATIVNE REŠITVE sodijo dela, ki jih odlikujejo prebojne ideje, inovativni pristopi, inovativna uporaba tehnologije ali komunikacije, ki rešujejo izzive znamk na drugačen, inovativen način.

Skupina nima tekmovalnih kategorij.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA E8: INOVATIVNE REŠITVE
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA E9: DRUŽBENO DOBRO

Skupina DRUŽBENO DOBRO nagrajuje izjemne komunikacijske rešitve, ki so nastale z namenom pozitivnih premikov v družbi in spreminjanja odnosa do okolja (nagovarjajo okoljevarstvene in trajnostne teme).

E9.1 PROFITNO DRUŽBENO DOBRO

Kategorija nagrajuje oznamčene rešitve (rešitve znamk in pridobitnih podjetij ali organizacij), ki so nastale z namenom delati dobro za družbo ali širše okolje.

E9.2 NEPROFITNO DRUŽBENO DOBRO*

Kategorija nagrajuje rešitve nepridobitnih, vladnih ali nevladnih organizacij, ki so nastale z namenom delati dobro za družbo ali širše okolje.

*Prijava komunikacijskih del ustvarjenih za nepridobitne, vladne ali nevladne organizacije je omejena zgolj na kategorijo E9.2 Neprofitno družbeno dobro. Nepridobitne organizacije svojih del ne morejo prijaviti v druge kategorije.

 

Kriterij:

Žirija bo ocenjevala, kako kreativna in učinkovita je bila rešitev pri dosegu svojega namena – delati dobro.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA E9: DRUŽBENO DOBRO
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Z vsemi morebitnimi dodatnimi vprašanji se lahko obrnete na oddelek prijave del 31. SOF na mail [email protected] in telefonsko številko 01 439 60 41.