CENIK PRIJAVNIN DEL

VRSTA PRIJAVNINEBrez DDVZ DDV
E1 FILM230,00 €280,60 €
E10 DRUŽBENO DOBRO230,00 €280,60 €
E10.1 PROFITNO DRUŽBENO DOBRO230,00 €280,60 €
E10.2 NEPROFITNO DRUŽBENO DOBRO230,00 €280,60 €
E2 TISK230,00 €280,60 €
E2.1 TISKANI OGLASI230,00 €280,60 €
E2.2 TISKANE PUBLIKACIJE230,00 €280,60 €
E3 ZUNANJE OGLAŠEVANJE230,00 €280,60 €
E3.1 OBSTOJEČI FORMATI230,00 €280,60 €
E3.2 USTVARJENE PROSTORSKE REŠITVE230,00 €280,60 €
E4 ZVOK230,00 €280,60 €
E4.1 RADIJSKI IN ZVOČNI OGLASI230,00 €280,60 €
E4.2 DRUGE OBLIKE ZVOČNEGA ZAPISA230,00 €280,60 €
E5 DIGITALNO230,00 €280,60 €
E5.1 POSAMEZNE DIGITALNE KOMUNIKACIJE230,00 €280,60 €
E5.2 KOMUNICIRANJE NA DRUŽBENIH OMREŽJIH230,00 €280,60 €
E5.3 SODELOVANJE Z VPLIVNEŽI230,00 €280,60 €
E5.4 HIPNI ODZIV230,00 €280,60 €
E.5.5 OZNAMČENE TEHNOLOŠKE REŠITVE230,00 €280,60 €
E6 OZNAMČENE VSEBINE230,00 €280,60 €
E7 OBLIKOVANJE230,00 €280,60 €
E7.1 GRAFIČNO OBLIKOVANJE230,00 €280,60 €
E7.2 PRODUKTNO OBLIKOVANJE230,00 €280,60 €
E7.3 DIGITALNO OBLIKOVANJE230,00 €280,60 €
E8 KREATIVNA UPORABA MEDIJEV230,00 €280,60 €
E9 INOVATIVNE REŠITVE230,00 €280,60 €

*Prijava komunikacijskih del ustvarjenih za nepridobitne, vladne ali nevladne organizacije je omejena zgolj na kategorijo E10.2 Neprofitno družbeno dobro. Nepridobitne organizacije svojih del ne morejo prijaviti v druge kategorije.
 

**UGODNOSTI OB PRIJAVI DEL 

 • ob prijavi 10 ali več del vam podarjamo eno brezplačno polno prijavnino za osebno udeležbo na 32. SOF; 
 • ob prijavi 20 del ali več vam podarjamo dve brezplačni polni prijavnini za osebno udeležbo na 32. SOF. 

 

***PRIJAVA SERIJE
Prijava serije je mogoča v naslednjih skupinah znotraj Enokanalnih komunikacij: E1 FILM, E2 TISK, E3.1 OBSTOJEČI FORMATI, E4.1 RADIJSKI IN ZVOČNI OGLASI, E7 OBLIKOVANJE.

Prijavitelji imajo dve možnosti prijave serije, ki se razlikujeta v ceni in ocenjevanju serije:

 1. Prijava serije kot celote: Prijavitelj serijo prijavi kot celoto in zanjo plača nižjo prijavnino (glej spodnjo tabelo cenika za prijavo serije kot celote). Ob tem žirija serije ne bo razčlenjevala na posamezne dele, ampak bo serijo ocenjevala kot celoto. Prijavitelj sprejema tveganje, da je celotna serija slabše ocenjena zaradi možne razlike v kvaliteti del. Tako prijavljena serija prejme samo en set točk za vsa dela v seriji.
  1 delo 230,00 EUR (280,60 EUR z DDV)
  2 deli340,00 EUR (414,80 EUR z DDV)
  3 dela450,00 EUR (549,00 EUR z DDV)
  ... in tako dalje + 110,00 EUR
 2. Prijava serije kot skupka posameznih del: Prijavitelj prijavi serijo kot skupek posameznih del in za vsakega plača splošno prijavnino, ki je določena za prijavo v posamezno kategorijo v Ceniku za prijavo del. Za ta način prijave serije ne velja nižja cena za vsako naslednje prijavljeno delo, kot je prikazano v zgornji tabeli. V tem primeru je vsak del serije ocenjevan samostojno, vsako nagrajeno delo prejme svoje točke, žirija pa ima pravico, da nagradi samo posamezne dele serije.