RAZPIS NATEČAJA ZA IZBOR MLADIH KREATIVCEV 2023

O TEKMOVANJU

Tekmovanje mladih kreativcev je neprecenljiva priložnost, da se domači kreativni talenti pokažejo na nacionalni in svetovni ravni, saj zmagovalca čaka udeležba na največjem mednarodnem festivalu kreativnosti Cannes Lions, kjer bosta svoje moči pomerila z vrstniki s celega sveta.

Tekmovanje bo tudi letos izpeljano po vzoru tekmovanja »Young Lions Competition«, saj bodo tekmovalci za celoten potek ustvarjanja rešitev imeli zgolj 24 ur časa. Tekmovanje bo priložnost, da s konceptom odgovorijo na razpisani brif partnerja.

Najboljši pari, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, bodo pred žirijo in ostalimi tekmovalci predstavili svoje rešitve, najboljši trije pari pa bodo dobili možnost 10 minutnega nastopa, na letošnjo rdečo nit »Kreativnost je brezčasna«, na 32. SOF-a.

NAGRADA

Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ), bo kot naročnik in izvajalec tekmovanja skupaj s partnerjem, podjetjem Zavarovalnica Triglav d.d., zmagovalnemu paru omogočila udeležbo na mednarodnem kreativnem festivalu Cannes, v tekmi mladih poimenovani Young Lions Competition – v skupini digital, ter zagotovila žepnino v višini 1.000 EUR (vsak bo prejel po 500 EUR).

Poleg glavne nagrade, ki jo prejmeta zmagovalca natečaja, pa se nagrade, polne kotizacije za letošnji SOF 2023 in SOF v letu 2024 , podelijo drugo in tretje uvrščenemu paru.

Vsi uvrščeni v ožji izbor pa prejmejo polne kotizacije za tekoči SOF 2023.

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

 • Vsak član mora biti star do največ 30 let (rojen 15. junija 1993 ali kasneje).
 • Prijava na tekmovanje je odprta za vse mlade kreativce, ki sodelujejo ali so sodelovali s katero od komunikacijskih agencij oziroma poznajo proces ustvarjanja kreativnih konceptov.
 • Vsak tekmovalec se lahko prijavi le v enem paru.
 • Od tekmovalcev se zahteva aktivno znanje angleškega jezika in obvladovanje ustrezne programske opreme za pripravo rešitev.

KAKO POTEKAJO PRIJAVE?

Prijave za vse zainteresirane pare mladih kreativcev, ki izpolnjujejo pogoje, so odprte od 25. januarja 2023 do 24. februarja 2023 oziroma do zapolnitve omejenega števila mest.

V tekmovanju lahko sodeluje največ 30 parov. Prijave sprejemamo na elektronski naslov [email protected]. Poleg pripisa osebnih podatkov je treba priložiti tudi fotokopijo osebnega dokumenta ali drugo dokazilo o starosti tekmovalcev. Prosimo vas tudi, da izpolnite in priložite obrazec o Privolitvi zbiranja osebnih podatkov, ki temelji na Izjavi o zasebnosti. Vsak prijavljeni par bo prejel uradno potrdilo za udeležbo na tekmovanju.

KAJ PA PRIJAVNINA?

Udeležba na tekmovanju znaša 50 EUR + DDV na par. Za vse prijavljene in potrjene tekmovalce pa velja posebna cena prijavnine na festival, ki znaša 110 EUR + DDV na osebo. Prijavnina za mlade kreativce na festival vključuje obisk vseh predavanj, razstav in družabnih dogodkov v okviru 32. SOF-a. 

ŽIRIJA

Žirijo tekmovanja za mlade kreativce sestavljajo: 

Za koordinacijo žirije skrbi koordinator, imenovan s strani SOZ, ki nima glasu v žiriji, skrbi pa za pravilen postopek izbire, spoštovanje pravilnika žiriranja in časovnico žiriranja natečaja »Mladih kreativcev«.

Žirija bo na podlagi oddanih predstavitev izbrala do največ 10 parov, ki se bodo uvrstili v ožji izbor in bodo svoje rešitve predstavili na malem odru. Izmed vseh finalistov bo žirija izbrala zmagovalni par.

ČASOVNICA TEKMOVANJA 

sreda, 1. marec 2023

četrtek, 2. marec 2023

sreda, 14. junij 2023

četrtek, 15. junij 2023

9.30 - ONLINE BRIF
Uvodni pozdrav, srečanje z žirijo in seznanitev s tekmovalno nalogo.

 

10.00 - najboljši trije pari bodo otvorili 32. SOF - vsak par bo imel na voljo 10 minut.

 

10.00 - Uradni začetek tekmovanja in pričetek odštevanja.

10.00 - Zaključek tekmovanja in zadnji rok za oddajo predstavitev.

 

 

 

16.00 - Predstavitev rešitev, izbranih v ožji izbor (največ 10). Vsi tekmovalci bodo pravočasno po e-pošti obveščeni. Izbere se in sočasno razglasi zmagovalni par!

 

20.30 - ZLATA NOČ: podelitev nagrade zmagovalnemu paru »Natečaja mladih kreativcev 2023«.

 

 


KAKO BODO POTEKALE PREDSTAVITVE REŠITEV?

Pari bodo morali v 24 urah v spletni sistem https://engine.sof.si/ oddati enostranski .pdf dokument s pojasnitvijo kreativnega vpogleda in predstavitvijo kreativne rešitve. Natančno razlago zahtevane strukture predstavitve bodo prejeli na lokaciji ob seznanitvi z nalogo. 

Pari, ki jih bo žirija nominirala v ožji izbor, bodo morali opraviti še predstavitev pred žirijo in obiskovalci, za katero bodo imeli na voljo največ 5 minut. Za predstavitev pred žirijo lahko pari pripravijo tudi PPT dokument (16:9), ki ga oddajo na elektronski naslov [email protected], vsaj 30 minut pred začetkom predstavitev. 

Žirija bo po zaključenih predstavitvah izbrala zmagovalca natečaja za izbor Mladih kreativcev 2023.  

PRAVILA SODELOVANJA

 • Prisotnost na e-brifingu je obvezna za oba člana ekipe.
 • Čas za vprašanja je do pričetka tekme. Na vprašanja, podana/poslana za tem, ne bo odgovorjeno.
 • Vsaka ustvarjalna rešitev predstavlja eno delo.
 • Dela, predložena za tekmovanje, se ne vračajo.
 • Proti žiriji ni mogoče sprožiti pravnih postopkov.
 • Prijavnine in stroškov nastanitve, podarjenih v obliki nagrade, ni mogoče izplačati v gotovini.
 • Avtor z oddajo dela izjavlja, da njegovo delo pred tem še ni bilo objavljeno in da je lastnik avtorskih pravic. Udeleženci nosijo izključno odgovornost za kakovost in lastništvo avtorskih pravic za dela. Udeleženci organizatorja festivala oprostijo vseh obveznosti do vseh tretjih oseb.
 • Avtorji se strinjajo, da se predložena dela objavijo na spletni strani www.sof.si in uporabijo v sporočilih za javnost.
 • SOZ in Zavarovalnica triglav, d.d. pridobita neizključno avtorsko pravico do uporabe zmagovalnega dela. Avtorske pravice veljajo brez geografskih omejitev za celotno trajanje avtorskih pravic in vključujejo pravico do prilagajanja.
 • Avtorske pravice nenagrajenih del ostanejo avtorjem.
 • Če se naročnik odloči za uporabo nezmagovalnega dela, se naročnik sam dogovori s prijaviteljem za odkup avtorskih pravic.
 • Udeleženec pooblašča organizatorja festivala za brezplačno prikazovanje ali objavljanje.
 • Udeleženci morajo natančno upoštevati pravila sodelovanja. Z izpolnitvijo in predložitvijo prijavnice se šteje, da udeleženec v celoti sprejema pogoje tekmovanja. Neupoštevanje katerega koli pravila za prijavo pomeni samodejno diskvalifikacijo prijavljenega dela.
 • V primeru neudeležbe para se, ne glede na vzrok, stroški udeležbe na tekmovanju ne vračajo.
 • Zmagovalca sta zavezana k podpisu pogodbe in izpolnjevanju obveznosti do sponzorjev, kot jih opredeljuje pogodba, ki jo zmagovalca podpišeta z organizatorjem. Pogodbene kazni so opredeljene v pogodbi, ki jo podpišejo pogodbene stranke.