Novosti tekmovalnega programa

Svet tekmovalnega programa je za 33. SOF pripravil nekaj sprememb v sekcijah in skupinah, s katerimi bo tudi tekmovalni del festivala lažje spremljal aktualno stanje in spremembe v naši industriji.

 

  1. NOVA SEKCIJA ODGOVORNO KOMUNICIRANJE

Največja novost je nova sekcija Odgovorno komuniciranje, ki je namenjena delom s področja trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti (ESG). To so dela, ki opozarjajo na družbene problematike ali so nastala z namenom pozitivnih premikov v družbi ali spreminjanja odnosa do okolja. V preteklih letih so ta dela tekmovala v kategoriji Trajnostno upravljanje znamk ali v skupini Družbeno dobro - profitno in neprofitno. Glede na odgovornost, ki jo ima oglaševalska stroka do družbe in do okolja, si omenjene teme zaslužijo vidnejše mesto na festivalu.

 

  1. PRIDRUŽENI ČLANI ŽIRIJE

Pridruženi člani se primarni žiriji, poleg v skupini Upravljanje blagovnih znamk, pridružijo tudi pri ocenjevanju del v sekciji Odgovorno komuniciranje.

 

  1. SPREMEMBA V SKUPINI DRUŽBENO DOBRO

Družbeno in okoljsko odgovorne kampanje in posamična dela lahko po novem tekmujejo v vseh tekmovalnih skupinah in sekcijah. Vendar zanje velja posebna omejitev: dela, katerih naročnik je neprofitna, nevladna ali vladna organizacija, lahko prejmejo Veliko nagrado le znotraj sekcije Odgovorno komuniciranje, znamka pa ne more sodelovati v točkovanju za nagrado Znamka leta. Skupina Družbeno dobro v Enokanalnih in Večkanalnih komunikacijah se ukine.

 

  1. SPREMEMBA PRI IZBORU ZA AGENCIJO LETA

Izbor za Agencijo leta poteka skladno s trenutnim sistemom točkovanja. Agencija lahko sodeluje v tekmi za Agencijo leta, če na festival prijavi vsaj dve različni deli.

 

  1. SPREMEMBA PRI IZBORU ZA ZNAMKO LETA

Izbor za Znamko leta poteka skladno s trenutnim sistemom točkovanja. Da znamka sodeluje v tekmi za Znamko leta, morata biti nagrajeni vsaj dve različni deli te znamke. Vse znamke, ki tega pogoja ne izpolnjujejo, se izloči iz seštevka.

 

  1. NOVA KATEGORIJA V SKUPINI DIGITALNO - KREATIVNA RABA UMETNE INTELIGENCE

V skupini Digitalno znotraj sekcije Enokanalne komunikacije je dodana nova kategorija Kreativna raba umetne inteligence. Ta kategorija je namenjena delom, ki pri reševanju komunikacijskih izzivov na kreativen in inovativen način uporabljajo orodja generativne umetne inteligence.

 

  1. SPREMEMBE V SKUPINI UPRAVLJANJE BLAGOVNIH ZNAMK

Skupini je dodana nova kategorija Upravljanje znamke delodajalca, kamor se uvrščajo komunikacijske rešitve in kampanje z namenom gradnje in krepitve znamke delodajalca. Kategorija Trajnostno upravljanje znamk ni več del skupine Upravljanje blagovnih znamk. Dela, ki so bila v preteklosti prijavljena v tej skupini, lahko sedaj tekmujejo v sekciji Odgovorno komuniciranje.

Skupina je sestavljena iz petih kategorij: Dolgoročno upravljanje znamk, Lansiranje ali prenova znamk, Odziv znamk,  Kreativna raba podatkov in Upravljanje znamke delodajalca.

 

  1. SPREMEMBE V SEKCIJI OBRTNA ODLIČNOST

Skupine Fotografija, Tekstopisje in Ilustracija so se preimenovale v Avtorska fotografija, Avtorsko tekstopisje in Avtorska ilustracija.