Novosti tekmovalnega programa

Svet tekmovalnega programa je za 32. SOF osvežil tekmo, ki zdaj še veliko bolj odraža aktualne spremembe, ki se dogajajo v naši industriji.

 

  1. SPREMEMBE V SKUPINI DIGITALNE KOMUNIKACIJE

Skupina Digitalne komunikacije se je preimenovala v skupino Digitalno, preimenovali pa sta se tudi kategoriji Posamezne digitalne rešitve in Digitalna muha enodnevnica in sicer v Posamezne digitalne komunikacije ter Hipni odziv. Dodana pa je bila tudi nova kategorija, ki v ospredje postavlja sodelovanje z vplivneži.

Skupina, ki jo po novem sestavlja pet kategorij (Posamezne digitalne komunikacije, Komuniciranje na družbenih omrežjih, Sodelovanje z vplivneži, Hipni odziv in Oznamčene tehnološke rešitve), je dobila tudi jasnejše opise, ki bodo v pomoč prijaviteljem ob prijavi.

 

  1. NOVA SKUPINA OZNAMČENE VSEBINE

Dodana je skupina Oznamčene vsebine, ki nima kategorij.

 

  1. SPREMEMBE V SKUPINI OBLIKOVANJE

Kategorije v skupini Oblikovanje so dobile jasnejše opise, ki bodo v pomoč prijaviteljem ob prijavi.

 

  1. SPREMEMBE V SKUPINI IZKUŠNJA ZNAMKE

Skupina Izkušnja znamke in njene kategorije so dobile jasnejše opise, ki bodo v pomoč prijaviteljem ob prijavi.

 

  1. SPREMEMBE V SKUPINI UPRAVLJANJE BLAGOVNIH ZNAMK

Kategorija Izkušnja znamk ni več del skupine Upravljanje blagovnih znamk, je pa skupina dobila novo kategorijo Trajnostno upravljanje znamk, ki v ospredje postavlja kreativnost na področju trajnostnega oglaševanja.

Skupina je sestavljena iz petih kategorij: Dolgoročno upravljanje znamk, Lansiranje ali prenova znamk, Odziv znamk,  Kreativna raba podatkov in Trajnostno upravljanje znamk.

 

  1. SPREMEMBA SESTAVE ŽIRIJE

Število članov primarne žirije se je iz devet povečalo na trinajst (12 članov + predsednik/predsednica).

Svet tekmovalnega programa je skladno s povečanjem števila članov primarne žirije ukinil pridružene člane žirije v skupinah Digitalne komunikacije in kampanje ter Oblikovanje. Strokovnjaki iz teh področij ostajajo vključeni v primarno žirijo.