Novosti tekmovalnega programa

Svet tekmovalnega programa je za letošnjo tekmo pripravil nekaj novosti, s katerimi želi festivalu dodati čim več relevantnih tem.
 

  1. NOVOST – skupina COVID-19:

Prva novost je »koronska« skupina COVID-19 (znotraj sekcije ZAKAJ), kot odgovor na pandemijo, ki je zaznamovala tudi našo industrijo in pošteno izzvala kreativne ustvarjalce v agencijah.

V to skupino spadajo vse (integrirane ali samostojne) komunikacijske rešitve, ki so bile ustvarjene v obdobju pandemije, kot odgovor na specifične razmere in kontekst pandemije oz. z ekskluzivnim namenom, da ciljno skupino obveščajo glede koronavirusa.

Dela, prijavljena v skupino COVID-19 lahko tekmujejo v dveh kategorijah:

  1. Integrirane komunikacije

V to kategorijo sodijo komunikacijske kampanje, ki za doseg ciljne skupine vključujejo najširši nabor komunikacijskih sredstev. Kampanja mora vsebovati vsaj tri različne komunikacijske kanale.

  1. Samostojne kreativne rešitve

V to kategorijo sodijo posamične komunikacijske rešitve, ki znotraj analognega ali digitalnega okolja izrabljajo le en komunikacijski kanal.

Žirija bo ocenjevala, kako kreativna, inovativna in učinkovita je bila rešitev pri dosegu svojega namena ter relevantnost komunikacije v odnosu do znamke in ljudi v specifičnem kontekstu pandemije.

50 % vseh sredstev, zbranih s prijavninami za dela v tej skupini, bo SOZ namenila v dobrodelne namene projektu Botrstvo.
 

  1. PRENOVLJENA SKUPINA SPLETNE IN MOBILNE KOMUNIKACIJE

Naslednja večja novost je prenovljena tekmovalna skupina Spletne in mobilne komunikacije v sekciji KAJ.

Svet tekmovalnega programa želi žiriji omogočiti, da dela v digitalnem segmentu ocenjuje predvsem po oglaševalsko-komunikacijskih kriterijih in ne po učinkovitosti uporabe posameznih platform.

Skupina se tako preimenuje v Digitalne komunikacije in jo sestavljajo naslednje kategorije:

  1. Integrirane digitalne kampanje

V to kategorijo lahko prijavite izvorno digitalne oglaševalske kampanje, ki zajemajo rešitve v okviru več kot enega digitalnega kanala (družbena omrežja, spletni mediji, spletno oglaševanje, blogi in spletna mesta, mobilno komuniciranje oziroma drugi digitalni kanali).

  1. Komuniciranje na družbenih omrežjih

V to kategorijo lahko prijavite posamezne ali integrirane rešitve, strategije ali komunikacijske akcije, ustvarjene za kampanjsko ali dolgoročno komuniciranje na družbenih omrežjih (npr.: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter in drugo)

  1. Digitalni oglasi

V to kategorijo sodijo posamezne digitalne rešitve, kot so spletni videi, oglasi za različne digitalne formate, spletne strani, spletne in mobilne aplikacije, rešitve v okviru elektronske pošte in vse druge posamezne oblike kreativne rabe digitalnih kanalov.

  1. Enkratna odzivnost

V to kategorijo sodijo oznamčene rešitve, ki temeljijo na odzivu na aktualne družbene dogodke in pri tem izkoriščajo digitalne kanale. Prijavite lahko posamezne rešitve ali kampanje.

  1. Oznamčene tehnološke rešitve

V to kategorijo spadajo oznamčena tehnološka orodja ali rešitve, ki ustvarjajo dodano vrednost znamke, produkta ali storitve v odnosu do uporabnika. Prijavite lahko tehnološke rešitve s področja robotike, virtualne in obogatene resničnosti, biotehnologije, nosljive tehnologije ipd.

Žirija bo ocenjevala kreativnost, inovativnost in učinkovitost komunikacijskih rešitev pri uporabi obstoječih ali ustvarjenih digitalnih platform, kanalov in orodij.
 

  1. PREDSTAVITVE PRIJAVLJENIH DEL

Zadnja novost pa se tiče same predstavitve prijavljenih del. Prijavitelj lahko predstavi svoje delo v obliki videa ali kot PowerPoint (oz. katero drugo) prezentacijo. Prepričani smo, da bodo prijavitelji znali sami izbrati obliko, ki njihovo delo najbolje predstavi žiriji.

Svet tekmovalnega programa je s temi spremembami želel dodati več relevantnosti jubilejni izdaji festivala tudi na področju tekme. Naslednje leto, ko bo festival vstopil v novo obdobje, pa bo odlična priložnost za njeno bolj temeljito in kreativno prenovo.