Prijava del

Rok za prijavo del se je iztekel 15. marca 2017.

Prijava del

Cenik prijave del

 Tekmovalna skupina NETO z DDV
A  CELOSTNE KOMUNIKACIJSKE AKCIJE 300,00 € 366,00€
B  DIGITALNE KOMUNIKACIJSKE AKCIJE 190,00 € 231,80 €
C  INOVATIVNE REŠITVE 190,00 € 231,80 €
D  OZNAMČENE ALI USTVARJENE VSEBINE 190,00 € 231,80 €
E  NEPOSREDNO KOMUNICIRANJE 190,00 € 231,80 €
F  DIGITALNO KOMUNICIRANJE 190,00 € 231,80 €
G  FILM 190,00 € 231,80 €
H  TISKANI OGLASI IN PLAKATI 190,00 € 231,80 €
I  RADIJSKO KOMUNICIRANJE 190,00 € 231,80 €
J  OBLIKOVANJE 190,00 € 231,80 €
J – 16 (Celostne podobe)* 235,00 € 286,70 €
J – 17 (Produktno oblikovanje)* 235,00 € 286,70 €
J – 18 (Tiskovine)* 235,00 € 286,70 €
K  AMBIENTALNO OGLAŠEVANJE 190,00 € 231,80 €
L  DRUŽBENO DOBRO 190,00 € 231,80 €
X  ON SOF 125,00 € 152,50 €

 

Ugodnosti

Prijaviteljem za vsakih 10 prijavljenih del s plačano prijavnino priznamo eno brezplačno enodnevno prijavnino za osebno udeležbo in eno brezplačno prijavnino za prireditev s podelitvijo nagrad 26. SOF.

 

ON SOF prepoznava sofisticirane in nadstandardne obrtne spretnosti

Avtorska dela s področja režije filmskih in radijskih oglasov, fotografije, ilustracije, avtorske glasbe in tekstopisja, ki so lahko sestavni del prijavljenih tekmovalnih del v skupinah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K in L, lahko sočasno tekmujejo tudi v ustreznih posebnih tekmovalnih skupinah ON SOF z doplačilom 60,00 EUR + DDV.

Dela lahko prijavite tudi le v ON SOF tekmovalnih skupinah, vendar v tem primeru plačate prijavnino.

 

Paketna prijava del v tekmovalnih kategorijah skupine J Oblikovanje*

Celostne podobe
V tekmovalni kategoriji Celostne podobe se lahko odločite za paketno prijavo del, ki tvorijo smiselno celoto. V paketno prijavo lahko združite na primer serijo celostnih podob znamk, podjetij.

Produktno oblikovanje
Za paketno prijavo del, ki tvorijo smiselno celoto, se lahko odločite tudi v tekmovalni kategoriji Produktno oblikovanje. V paketno prijavo lahko združite na primer serijo embalaž družine izdelkov.

Tiskovine
Prav tako se za paketno prijavo del, ki tvorijo smiselno celoto, lahko odločite tudi v tekmovalni kategoriji Tiskovine.

Ne pozabite označiti, da prijavljate paketno prijavo.