Prijava del

Prijava del je zaključena.

Cenik prijave del

 Tekmovalna skupina NETO z DDV
A  CELOSTNE KOMUNIKACIJSKE AKCIJE 300,00 € 366,00€
B  DIGITALNE KOMUNIKACIJSKE AKCIJE 190,00 € 231,80 €
C  INOVATIVNE REŠITVE 190,00 € 231,80 €
D  OZNAMČENE ALI USTVARJENE VSEBINE 190,00 € 231,80 €
E  NEPOSREDNO KOMUNICIRANJE 190,00 € 231,80 €
F  DIGITALNO KOMUNICIRANJE 190,00 € 231,80 €
G  FILM 190,00 € 231,80 €
H  TISKANI OGLASI IN PLAKATI 190,00 € 231,80 €
I  RADIJSKO IN ZVOČNO KOMUNICIRANJE 190,00 € 231,80 €
J  OBLIKOVANJE 190,00 € 231,80 €
J – 16 (Grafično oblikovanje)* 235,00 € 286,70 €
J – 17 (Produktno oblikovanje)* 235,00 € 286,70 €
J – 18 (Digitalno oblikovanje)* 235,00 € 286,70 €
K  AMBIENTALNO OGLAŠEVANJE 190,00 € 231,80 €
L  DRUŽBENO DOBRO 190,00 € 231,80 €
X  ON SOF 125,00 € 152,50 €

Ob zamudi plačila vam bo izstavljen opomin. Znesek prvega opomina znaša 5 €, drugega opomina 10 € in tretjega opomina pred izvršbo 15 €.

Ugodnosti

Prijaviteljem za vsakih 10 prijavljenih del s plačano prijavnino priznamo eno brezplačno enodnevno prijavnino za osebno udeležbo in eno prijavnino za prireditev s podelitvijo nagrad 27. SOF.

Avtorska dela s področja fotografije, ilustracije, glasbe, tekstopisja ter režije filmskih in radijskih oglasov, ki so sestavni del prijavljenih del v tekmovalne skupine A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K in L, lahko sočasno tekmujejo tudi v ustreznih kategorijah tekmovalne skupine X – ON SOF brez posebne prijave in z doplačilom 60,00 € (brez DDV).

Dela lahko prijavite tudi le v ON SOF tekmovalno skupino, vendar v tem primeru plačate prijavnino v višini 125,00 € (brez DDV).

 

Paketna prijava del v tekmovalnih kategorijah skupine J Oblikovanje*

Grafično oblikovanje
V tekmovalni skupini J –  Oblikovanje se lahko v kategoriji J – 16 Grafično oblikovanje odločite za paketno prijavo del, ki tvorijo smiselno celoto. V paketno prijavo z eno, skupno prijavnino, lahko združite na primer družino/linijo podznamk, družino grafične opreme embalaž, serijo tiskovin ipd.

Produktno oblikovanje
Za paketno prijavo del, ki tvorijo smiselno celoto, se lahko odločite tudi v tekmovalni kategoriji J – 17 Produktno oblikovanje, kjer lahko združite na primer serijo produktnega oblikovanja embalaž družine izdelkov. Pod produktno oziroma industrijsko oblikovanje lahko prijavite tudi 3D oblikovanje oziroma oblikovanje produktov.

Digitalno oblikovanje
V tekmovalni kategoriji J18 – Digitalno oblikovanje prav tako lahko prijavite paketno prijavo del, ki tvorijo smiselno celoto. V paketno prijavo lahko združite na primer sorodno serijo spletnega mesta, mobilne ali spletne aplikacije, oglasne pasice in druge digitalne izvedbe.

V prijavnici obvezno označite, da gre za paketno prijavo.