"Seks, laži in videotrakovi": Kako prenova oglaševalskega kodeksa spreminja igro oglaševanja

07.06.2024 10:30 - Avditorij Portorož

Osnutek prenovljenih določb Slovenskega oglaševalskega kodeksa (SOK) bo v slovensko oglaševanje prinesel številne novosti, ki so plod hitrih in tudi revolucionarnih sprememb v oglaševalskem in komunikacijskem prostoru, ki so nas doletele in mestoma tudi prehitele v petnajstih letih, ki so blisknila mimo nas od zadnje revizije SOK. Pogledali si bomo predloge, ki so nastajali v zadnjih dveh letih v okviru OR in SOZ, in skupaj pregledali osnutke pravil, ki jih nameravamo vklesati v kamen temeljnih zapovedi etičnega oglaševanja v našem prostoru. Nove tehnologije, novi komunikacijski kanali, globalizacija in čezmejnost oglaševanja, novi in novi produkti in storitve, zeleni in digitalni prehod in uskladitev z vse kompleksnejšimi etičnimi in pravnimi pravili oglaševanja v EU, so le nekateri od izzivov, s katerimi se soočamo »s tresočo roko« in jih bomo vnesli v osveženo »biblijo etičnega oglaševanja« P.S. naslov predavanja je nastal s pomočjo umetne inteligence :).