Medijske akreditacije za novinarje

24.01.2020

Medijske akreditacije so namenjene izključno novinarjem medijskih hiš. Če se želite 29. SOF udeležiti kot novinar, se za akreditacijo prijavite tako, da v spletnem prijavnem sistemu izpolnite obrazec za medijsko akreditacijo. Vse prispele prijave bomo skrbno pregledali in vas o dodelitvi akreditacije obvestili v sedmih dneh po prejemu prijave. Pogoj za pridobitev medijske akreditacije je poročanje o festivalu pred njegovim pričetkom.

Vljudno prosimo, da prijavo za medijsko akreditacijo oddate najkasneje do ponedeljka, 31. avgusta 2020.

Predstavniki medijev, ki prejmejo potrditev medijske akreditacije po elektronski pošti, morajo ob registraciji na festivalski recepciji za prevzem akreditacije za 29. SOF predložiti veljaven osebni dokument. Prevzem medijskih akreditacij brez predložitve veljavnega osebnega dokumenta ne bo možen.

Bi radi intervjuvali katerega izmed govorcev? Pošljite nam svojo prošnjo, okviren čas, ki ga potrebujete za izvedbo intervjuja ter temo pogovora. Intervjuji bodo razporejeni glede na zasedenost osebe, s katero boste želeli opraviti intervju.