Medijske akreditacije 06. 02. 2019

Medijske akreditacije za 28. SOF so namenjene izključno novinarjem medijskih hiš. Če se želite Slovenskega oglaševalskega festivala udeležiti kot novinar, izpolnite obrazec za akreditacijo. Vse prispele prijave bomo skrbno pregledali in vas o dodelitvi akreditacije obvestili v sedmih dneh po prejemu prijave. Za pridobitev akreditacije je potrebno o festivalu poročati pred njegovim začetkom.

Vljudno prosimo, da prijave posredujete najkasneje do ponedeljka, 8. aprila 2019.

Predstavniki medijev, ki prejmejo potrditev akreditacije po elektronski pošti, morajo ob registraciji na festivalski recepciji za prevzem akreditacije za 28. SOF predložiti veljaven osebni dokument. Prevzem medijskih akreditacij brez predložitve veljavnega osebnega dokumenta ne bo možen.

Bi radi intervjuvali katerega izmed govorcev? Pošljite nam svojo prošnjo, okviren čas, ki ga potrebujete za izvedbo intervjuja ter temo pogovora. Intervjuji bodo razporejeni glede na zasedenost osebe, s katero boste želeli opraviti intervju.

Katalog del