Jamie Cooke

višji podpredsednik skupine in generalni direktor, Warner Brothers Discovery za srednjo in vzhodno Evropo, Bližnji vzhod ter Afriko, Velika Britanija

Od združitve podjetij Warner in Discovery je Jamie na trgih srednje in vzhodne Evrope, Bližnjega vzhoda in severne Afrike odgovoren za poslovanje vodilnega svetovnega medijskega in zabavnega podjetja Warner Brothers Discovery. Jamie si prizadeva povezati in povečati vse poslovne linije podjetja. Odgovoren je za pridobivanje televizijskih vsebin brez scenarija po celi Evropi, Bližnjem vzhodu in Afriki, za portfelj Discoveryja in interno kreativno agencijo. Vrsto let je deloval v različnih vlogah, nazadnje kot generalni direktor za srednjo in vzhodno Evropo ter Bližnji vzhod in severno Afriko in kot vodja osebja deloval na mednarodnih projektih, ki povezujejo več trgov ter skrbel za zaposlene in kulturo znotraj podjetja v nivoju Evrope, Bližnjega vzhoda ter Afrike.

Jamie ima poglobljeno znanje iz področja upravljanja človeških virov. V zadnjih 10 letih je z vodstvom Discoveryja sodeloval pri gradnji ekip in kulture v regiji s fokusom na akvizicijah in integraciji. Je diplomirani arheolog in kvalificiran inštruktor vodstvenih kadrov.