SEKCIJA VEČKANALNE KOMUNIKACIJE

Tekmovalni del Slovenskega oglaševalskega festivala se deli na tri sekcije.

Sekcija VEČKANALNE KOMUNIKACIJE je namenjena kompleksnejšim komunikacijskim rešitvam - kampanjam, ki vključujejo vsaj tri različne komunikacijske kanale za doseg ciljne skupine.

Sestavljajo jo naslednje skupine: Integrirane kampanje, Izkušnja znamke, Digitalne kampanje, Upravljanje blagovnih znamk in Družbeno dobro.

SKUPINA V1: INTEGRIRANE KAMPANJE

V skupino INTEGRIRANE KAMPANJE spadajo komunikacijske kampanje, ki vključujejo vsaj tri različne komunikacijske kanale (npr.: film, tiskan oglas, družbena omrežja,...).

Skupina nima tekmovalnih kategorij.

 

Kriterij:

Žirija bo ocenjevala kreativnost komunikacijskih kampanj ter odličnost integracije in izvedbe izbranih sredstev komuniciranja za doseg ciljev komunikacije.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA V1: INTEGRIRANE KAMPANJE
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA V2: IZKUŠNJA ZNAMKE

Skupina IZKUŠNJA ZNAMKE je namenjena večkanalnim rešitvam, ki neposredno nagovarjajo in/ali aktivirajo občinstvo ter aktivno vključujejo udeležence v pozitivno izkušnjo z znamko, izdelkom ali storitvijo. Isto delo lahko prijavite v vse tri kategorije, če delo ustreza opisu vseh kategorij.

V2.1 NEPOSREDNE KOMUNIKACIJE

Sem spadajo rešitve, ki pri doseganju želenega odziva temeljijo na neposrednem komuniciranju ter ustvarjanju vezi med ciljno skupino in znamko. Dela morajo jasno prikazati, kako se je neposreden pristop in strateško vključevanje ciljnih skupin v analognem ali digitalnem okolju odražal v odzivu sodelujočih. 

V2.2 AKTIVACIJA

V to kategorijo sodijo vse komunikacijske rešitve, ki so bile ustvarjene z namenom aktivacije ciljne skupine. Poleg komunikacijske izvirnosti in kreativnosti bodo pri presoji o učinkovitosti rešitev pomembno vlogo igrali rezultati aktivacije.

V2.3 DOŽIVETJA

V to kategorijo spadajo vsi oznamčeni dogodki, instalacije, platforme ter druge posredne in nevsiljive izkušnje z znamkami, produkti ali storitvami, ki na izviren in kreativen način ustvarjajo posebna doživetja za ciljno skupino, pri tem pa izzovejo merljiv odziv.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA V2: IZKUŠNJA ZNAMKE
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA V3: DIGITALNE KAMPANJE

V skupino DIGITALNE KAMPANJE sodijo izvorno digitalne oglaševalske kampanje, ki zajemajo rešitve na vsaj treh digitalnih kanalih (družbena omrežja, spletni mediji, spletno oglaševanje, blogi in spletna mesta, mobilno komuniciranje oziroma drugi digitalni kanali).

Skupina nima tekmovalnih kategorij.

 

Kriterij:

Žirija bo ocenjevala kreativnost, inovativnost in učinkovitost komunikacijskih rešitev pri uporabi obstoječih ali ustvarjenih digitalnih platform, kanalov in orodij.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA V3: DIGITALNE KAMPANJE
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA V4: UPRAVLJANJE BLAGOVNIH ZNAMK

Skupina UPRAVLJANJE BLAGOVNIH ZNAMK je namenjena vsem kampanjam, ki so bile ustvarjene z namenom, da znamko razvijajo, bogatijo ali predstavijo trgu. Sem spadajo komunikacijske rešitve ob lansiranju ali prenovi znamke, njenega produkta ali storitve; komunikacijske rešitve, ki znamko uspešno razvijajo na dolgi rok, in komunikacijske rešitve, ki ustvarjajo edinstvene izkušnje z znamkami. Učinkovitost prijavljenih rešitev bo igrala pomembno vlogo pri presoji o njihovi kreativnosti. Rešitev lahko prijavite v več kategorij, če ustreza opisu izbranih kategorij.

V4.1 DOLGOROČNO UPRAVLJANJE ZNAMK

Sem spadajo komunikacijske rešitve, ki so zaznamovale dolgoročni uspeh znamke. Prijavitelji morajo prikazati, kako je kreativna strategija preteklih let (dve leti ali več) pozitivno vplivala na razvoj ali percepcijo znamke. Prijavite lahko dolgoročne programe ali dejavnosti znamk, komunikacijske platforme, evolucijo storitev ali produktov in druge oblike dolgoročnih komunikacij ali rešitev znamke. Prijavitelji lahko v to kategorijo prijavijo komunikacijske rešitve, ki so bile v svojih začetkih že predstavljene na festivalu SOF, vendar morajo prikazati njihov razvoj, nadgradnjo in uspeh za znamko.

V4.2 LANSIRANJE ALI PRENOVA ZNAMK

Sem spadajo komunikacijske rešitve ob lansiranju ali prenovi znamke, njenega produkta ali storitve. Prijavitelji morajo jasno prikazati dodano vrednost kreativne strategije in njen uspeh.

V4.3 ODZIV ZNAMK

Sem spadajo komunikacijske rešitve, s katerimi se znamka strateško odzove na aktualne, izredne ali spremenjene razmere ali dogodke na trgu ali v družbi. 

V4.4 KREATIVNA RABA PODATKOV

Kategorija nagrajuje komunikacijske rešitve in kampanje, ki so za dosego svojega namena na ustvarjalen način uporabile interpretacijo ali analizo podatkov pri snovanju strategije ali taktike. Kreativna uporaba podatkov mora biti v izhodišču ideje, končni učinek pa mora biti nazorno predstavljen v obliki merljivih rezultatov.

V4.5. TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE ZNAMK

Sem se uvrščajo projekti in komunikacijske rešitve, ki izkazujejo kreativni pristop pri komunikaciji trajnosti (okoljske, družbene ali poslovne) ter dosegajo pozitiven vpliv trajnosti na ugled znamke ali podjetja na področju trajnosti. 

 

Kriterij:

Žirija bo ocenjevala, kako kreativna, inovativna in učinkovita je bila znamka pri dosegu svojega namena.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA V4: UPRAVLJANJE BLAGOVNIH ZNAMK
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA V5: DRUŽBENO DOBRO

Skupina DRUŽBENO DOBRO nagrajuje izjemne kampanje, ki so nastale z namenom pozitivnih premikov v družbi in spreminjanja odnosa do okolja (nagovarajajo okoljevarstvene in trajnostne teme).

V5.1 PROFITNO DRUŽBENO DOBRO

Kategorija nagrajuje oznamčene rešitve (rešitve znamk in pridobitnih podjetij ali organizacij), ki so nastale z namenom delati dobro za družbo ali širše okolje.

V5.2 NEPROFITNO DRUŽBENO DOBRO*

Kategorija nagrajuje rešitve nepridobitnih, vladnih ali nevladnih organizacij, ki so nastale z namenom delati dobro za družbo ali širše okolje.

*Prijava komunikacijskih del ustvarjenih za nepridobitne, vladne ali nevladne organizacije je omejena zgolj na kategorijo V5.2 Neprofitno družbeno dobro. Nepridobitne organizacije svojih del ne morejo prijaviti v druge kategorije.

 

Kriterij:

Žirija bo ocenjevala, kako kreativna in učinkovita je bila rešitev pri dosegu svojega namena – delati dobro.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA V5: DRUŽBENO DOBRO
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Z vsemi morebitnimi dodatnimi vprašanji se lahko obrnete na oddelek prijave del 32. SOF na mail [email protected] in telefonsko številko 01 439 60 41.