ALI LAHKO TRAJNOST IN RAST PODJETJA SO-BIVATA?

04.09.2021

Beseda trajnost danes za podjetja ne predstavlja zgolj gonila za splošno dobro, temveč v osredje postavlja pomembnost družbenega vpliva, etičnih praks in ravnanja z zaposlenimi. Nujno je potrebno, da podjetja začnejo trajnostno strategijo, ki so jo zapisala, tudi udejanjati.

Marta Życińska, podpredsednica in vodja trženja in komunikacij za srednjo in vzhodno Evropo pri Mastercardu, bo obiskovalcem 30. SOF-a predstavila, katere trajnostne iniciative za boljšo prihodnost izvajajo v njihovem podjetju. Na podlagi podatkov in primerov iz prakse bo pojasnila, zakaj trajnostno naravnana podjetja beležijo večjo in hitrejšo rast ter večji interes potrošnikov za njihove storitve in izdelke.

*Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku brez prevoda.

[PREDAVANJE] Ali lahko trajnost in rast podjetja so-bivata? (Can sustainability and business growth co-exist?)*