[PREDAVANJE] Ali lahko trajnost in rast podjetja so-bivata? (Can sustainability and business growth co-exist?)*

09.09.2021 12:30 - Litostroj, Ljubljana

Čeprav smo besedo trajnost še nedavno tega povezovali z okoljskim gibanjem, je danes njen pomen veliko bolj kompleksen. Za podjetja ne predstavlja zgolj nekakšno gonilo za splošno dobro, temveč v osredje postavlja pomembnost družbenega vpliva, etične prakse in ravnanje z zaposlenimi.

Zakaj je nujno potrebno, da podjetja svojo trajnostno strategijo, ki so jo zapisala, tudi udejanjijo in katere trajnostne iniciative za boljšo prihodnost izvajajo pri podjetju Mastercard, bo predstavila Marta Życińska. Na podlagi podatkov, pridobljenih z raziskavami in na primerih iz prakse bo Marta pojasnila zakaj trajnostno naravnana podjetja beležijo večjo in hitrejšo rast ter zakaj je interes potrošnikov večji za storitve in izdelke podjetij, ki imajo trajnostno strategijo zapisano že v svojem genskem zapisu.

*Predavanje bo potekala v angleškem jeziku brez prevoda.