Spoznajte prenovljeno tekmo 31. SOF-a

24.01.2022

SPREMEMBE TEKMOVALNIH SEKCIJ, SKUPIN IN KATEGORIJ  

Dela odslej tekmujejo v treh sekcijah z več skupinami in kategorijami: sekcija Enokanalne komunikacije je namenjena posameznim komunikacijskim rešitvam na izbranem komunikacijskem kanalu, sekcija Večkanalne komunikacije je namenjena kompleksnejšim komunikacijskim rešitvam - kampanjam, ki vključujejo vsaj tri različne komunikacijske kanale, in sekcija Obrtna odličnost je namenjena ustvarjalni odličnosti in izjemnosti izvedbe. 

TEKMOVALNA AKADEMIJA SOF

Svet tekmovalnega programa je želel čim večji del stroke vsebinsko vključiti v festivalsko tekmo, ki je v svojem bistvu pogled stroke v ogledalo ter bi morala vse akterje spodbuditi k razvoju in večji ambiciji.

Zato je bila na ravni prvega kroga ožjega izbora po vzoru filmskega sveta vpeljana Tekmovalna akademija SOF, ki se bo pridružila primarni žiriji. Sestavljajo jo vsi aktivni člani SOZ (tako podjetja kot posamezniki), ki bodo imeli možnost/pravico v vanjo vsako leto imenovati eno osebo. 

DVE NOVI MOŽNOSTI PRIJAVE SERIJE:

  • Prijava serije kot celote, za katero prijavitelj plača nižjo prijavnino, ob tem pa žirija serije ne bo razčlenjevala na posamezne dele, ampak jo bo ocenjevala kot celoto. 
  • Prijava serije kot skupka posameznih del, kjer prijavitelj za vsako delo plača splošno prijavnino, določeno glede Cenik za prijavo del. Vsak del serije bo ocenjen samostojno, vsako nagrajeno delo prejme svoje točke, žirija pa ima pravico, da nagradi samo posamezne dele serije.

Skupina Upravljanje znamke je odslej bogatejša za dve kategoriji - Odziv znamk na aktualne dogodke v družbi ali panogi in Kreativna raba podatkov.

V prid bolj pregledni in uravnoteženi tekmi, ki ne izpostavi samo enega dela v letu, pa je bil spremenjen sistem točkovanja ter ukinjena nagrada SOF SOF-a. Najvišje ocenjene nagrade festivala so tako velike nagrade za najboljša dela oglaševalske letine.