Martina Merslavič

svetovalka za komuniciranje, Kliping d.o.o.

Martina Merslavič strast do komuniciranja goji že 25 let. Trenutno jo izživlja predvsem v vlogi trenerke komunikacijskih veščin in svetovalke v družbi Kliping, kjer je analitika medijske (in drugih) pojavnosti tematike trajnostnega razvoja ena od poslovnih in razvojnih prioritet. Če namreč poznamo, kakšen status ima ta kompleksna tema v medijih in najpomembnejših deležniških skupinah, potem jo lahko učinkoviteje komuniciramo. Ker ima komuniciranje moč, da vpliva na odločitve in dejanja ljudi, se moramo komunikatorji zavedati odgovornosti, pa tudi sposobnosti, da prispevamo svoj delček k ohranjanju planeta za prihodnje generacije.