Jaka Repanšek

predsednik, Oglaševalsko razsodišče

Jaka Repanšek (univ.dipl.prav.,MBA) je predsednik Oglaševalskega razsodišča in sopredsedujoči komisiji za digitalno regulativo in okolje pri Slovenski digitalni koaliciji. V visoko tehnoloških, medijskih, oglaševalskih in internetnih podjetjih deluje od leta 1996. S Slovensko oglaševalsko zbornico je sodeloval pri projektih MOSS, NRB in RPB, spisal poglavje o avtorskih pravicah v oglaševanju v zborniku Dobra praksa in predaval na SOF. Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, specialistični podiplomski študij evropskega prava pa je opravil na skupnem programu Univerze v Cambridgeu in Pravne fakultete v Ljubljani ter zaključil podiplomski študij MBA v ZDA (CIMBA). Repanšek je član številnih domačih in mednarodnih strokovnih združenj ter visokošolski učitelj na Visoki šoli za poslovne vede in Visoki šoli za storitve. Pogosto predava na konferencah in seminarjih v Sloveniji in tujini. V prostem času je strasten popotnik in športni pilot (PPL).