Blaž Brodnjak

predsednik uprave, NLB

Blaž Brodnjak je diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in kasneje zaključil MBA študij na IEDC – Poslovni šoli Bled.

Od junija 2016 dalje je predsednik in član uprave, odgovoren za poslovanje s prebivalstvom, privatno bančništvo ter korporativno bančništvo (CMO) pri NLB. Pred tem je bil namestnik predsednika uprave in kar nekaj let član uprave NLB.

Do konca novembra 2012 je dve leti deloval kot vodja divizije za poslovanje z gospodarskimi družbami in javnim sektorjem v skupini Hypo Alpe-Adria. Pred tem je bil dobro leto pooblaščenec uprave Zavarovalnice Triglav, še prej pa štiri leta član uprave BAWAG banke d.d. Od 2004 do 2005 je vodil poslovanje z gospodarskimi družbami v Raiffeisen Krekovi banki.

Poleg rednih nalog je bil tudi predsednik ali član nadzornih odborov v 13 bankah, treh zavarovalnicah in enem proizvodnem podjetju, član predsedstva Rokometne zveze Slovenije, od leta 2017 dalje predsednik Nadzornega sveta Združenja bank Slovenije in od leta 2020 dalje predsednik Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (AmCham Slovenija).