Tekmovalna akademija SOF

Namen tekme SOF ni samo merjenje moči med kreativci in pregled, katere kampanje in ideje so bile najboljše v preteklem letu. Tekma je tudi pogled stroke v ogledalo in spodbuda k razvoju biti boljši. 

Odločitve o ožjem izboru in o najboljših prejemnikih nagrad se seveda zgodijo v krogu strokovne žirije izkušenih in priznanih kreativcev, a to pomeni, da se večina stroke s kreativno letino sreča šele na zaključni podelitvi. 

Želeli smo najti način, da čim večji del stroke v tekmo vključimo prej in tako dosežemo močnejšo povezanost s tekmo in njenim namenom. 

Zato smo nekoliko po vzoru filmskega sveta, kjer razširjen krog filmskih strokovnjakov (Oscar Academy) glasuje in vpliva na končne odločitve o nagradah, vpeljali na ravni ožjega izbora Tekmovalno akademijo SOF, ki bo potekala vsako leto.

Kdo sestavlja Tekmovalno akademijo SOF?

Vsi aktualni člani SOZ (razen pridruženih članov), tako podjetja kot posamezniki, imajo v Tekmovalno akademijo SOF (v nadaljevanju Akademija) možnost/pravico imenovati eno osebo vsako leto. 

Osebo imenujejo tako, da do razpisnega datuma sporočijo SOZ, kdo je njihov letošnji predstavnik ali predstavnica v Akademiji. Vsi aktualni člani Akademije bodo vsako leto javno objavljeni na spletnem mestu SOF in v medijih. 

Priporočilo STP članom SOZ, ki bodo imenovali člane v Akademijo, je, da izbirajo osebe, ki imajo že dovolj znanja in izkušenj kredibilno presojati oglaševalsko letino in se strokovno odločiti, katera dela si zaslužijo uvrstitev v ožji izbor festivalske tekme. 

Posamezen član SOZ lahko istega predstavnika za člana oziroma članico Tekmovalne akademije SOF imenuje največ dvakrat zapored in z enoletnim premorom. To ne velja za v primeru članstva posameznikov, ti so lahko člani Tekmovalne akademije brez prekinitive. V svojem imenu ne morejo imenovati drugega predstavnika. 

V primeru, da ima podjetje oziroma agencija svojega člana ali članico na povabilo STP že v primarni strokovni žiriji SOF ali pa v pridruženi strokovni žiriji SOF, je ta oseba avtomatično tudi imenovana kot predstavnik ali predstavnica v Akademiji za tisto leto. 

V kolikor člani SOZ svojega predstavnika v Tekmovalni akademiji SOF ne sporočijo do dogovorjenega datuma, se odpovedujejo pravici sodelovanja v Tekmovalni akademiji SOF za tisto leto. Menjava imena je po dogovorjenem datumu možna le v izrednih primerih - prekinitev delovnega razmerja. 

Kako poteka ocenjevanje SOF?

Ocenjevanje del na SOF poteka v dveh krogih. Člani Tekmovalne akademije SOF se bodo žirantom pridružili v prvem krogu ocenjevanja: 

a) Prvi krog ocenjevanja za ožji izbor

Vsi aktualni člani Akademije dobijo v prvem krogu ocenjevanja dostop do spletne predstavitve vseh prijavljenih del v tekmo. Spletno ocenjevanje bo potekalo med 10. in 20. majem 2024. V spletnem ocenjevanju morajo člani do tega datuma pregledati vsa dela ter jih oceniti z DA ali NE. 

DA pomeni, da oseba, ki ocenjuje, meni, da si delo zasluži uvrstitev v ožji izbor. 

Pred začetkom ocenjevanja bodo vsi člani Akademije na spletnem dogodku in tudi znotraj mesta za ocenjevanje dobili jasne kriterije za delo, priporočilo predsednika/predsednice žirije ter odgovore na najbolj pogosta vprašanja. Na voljo jim bo tudi strokovni predstavnik ali predstavnica STP za pomoč pri morebitnih zadregah. 

Eno od utečenih pravil ocenjevanja za ožji izbor je tudi priporočilo, koliko del lahko vsak član uvrsti v ožji izbor. Velja, da jih mora izbrati vsaj 20 %, s priporočilom, da gre lahko po svoji presoji še kakšen odstotek višje. Po navadi predsednik žirije priporoči neko smiselno raven odstotkov, ki se je ne presega. 

Delo se uvrsti v ožji izbor, če mu vsaj 60 % vseh članov Akademije nameni oceno DA. 

S končanim prvim krogom ocenjevanja člani Tekmovalne akademije zaključijo svoje sodelovanje pri ocenjevanju in delo predajo primarni žiriji SOF. 

b) Drugi krog ocenjevanja za ožji izbor

Ko vsi člani Akademije online ocenijo dela v prvem krogu ocenjevanja, sledi drugi krog, ki poteka v živo in je zanj odgovorna primarna žirija SOF. 

V drugem krogu žirija najprej pregleda dela uvrščena v ožji izbor, jih predebatira in pogleda, ali kakšno delo morda po online žiriranju še manjka v ožjem izboru ter ali je morda kakšno delo na osnovi strokovne debate žirije odveč v ožjem izboru letine. Primarna žirija v sodelovanju s strokovnimi pridruženimi žirijami z glasovanjem dokončno potrdi ožje izbore po skupinah in nadaljuje z delom v tretjem krogu, ki je namenjen odločitvam o nagradah.

Celotna pravila ocenjevanja del si lahko preberete v Pravilniku o ocenjevanju.

Sodelujoče predstavnike Tekmovalne akademije za 33. SOF 2024 lahko najdete tukaj.