Splošni pogoji

  1. SPLOŠNO

1.1 Slovenski oglaševalski festival (v nadaljevanju “festival”) je enodnevni dogodek, ki ga prireja organizator Slovenska oglaševalska zbornica, registrirana v Ljubljani, Sloveniji, z matično številko 1332392000 in sedežem na Letališki cesti 35, 1000 Ljubljana, Slovenija.

1.2 Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa in govorcev ter odpovedi festivala kadarkoli, brez predhodnega opozorila. Predavanja, ki bodo potekala v tujem jeziku brez prevajanja, bo organizator posebej označil in napovedal vnaprej na javnih objavah programa.

1.3 Vsi registrirani udeleženci, obiskovalci in ostali prisotni (v nadaljevanju “udeleženci”) bodo lahko spremljali celoten program izključno v živo, na glavnem festivalskem prizorišču.

1.4 Vsi registrirani udeleženci soglašajo, da sme organizator uporabiti ves fotografski, avdio in video material, ki bi lahko prikazoval udeležence festivala. Organizator si pridržuje pravico do uporabe teh materialov v promocijske namene, objave v medijih in na spletu, v raziskovalne in/ali izobraževalne namene. Udeleženci se odrečejo uveljavljanju kakršnih koli avtorskih ali drugih pravic, ki se nanašajo na njihovo omembo ali podobo. Udeleženci se zavedajo, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala z objavo materialov, kjer so udeleženci omenjeni ali prikazani.

1.5 Udeleženci se festivala udeležujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane predmete ter poškodbe, do katerih bi lahko prišlo na festivalu. Zaradi svetlobnih učinkov festival ni primeren za osebe z epilepsijo, za več informacij kontaktirajte organizatorja.

1.6 Organizator si pridržuje pravico do prepovedi vstopa ali zahtevi po zapustitvi dogodka določeni osebi, na podlagi neprimernega vedenja po lastni presoji članov organizacijske ekipe ali vseh, ki delujejo pod organizatorjevo avtoriteto.

  1. PRIJAVA NA 33. SLOVENSKI OGLAŠEVALSKI FESTIVAL

2.1 Cene kotizacij so objavljene na spletni strani www.sof.si. Prijava na festival mora biti oddana prek spletnega prijavnega sistema. Prijava prek spletnega obrazca je potrjena s prejetim potrditvenim elektronskim sporočilom. Po uspešno oddanem naročilu boste na e-poštni naslov, naveden v prijavnem obrazcu, prejeli predračun s plačilnim rokom 8 koledarskih dni. Račun se izstavi po plačilu predračuna ali po osmih dneh od izdaje predračuna. Račun je potrebno plačati v zakonsko določenem roku, v nasprotnem primeru vam bomo po veljavnem ceniku zaračunali stroške opomina.

2.2 Študentsko prijavnino lahko koristijo samo redni študentje, mlajši od 26 let (rojeni po 6. 6. 1998). Študentje morajo ob prijavi predložiti dokazilo o študentskem statusu in se ob prevzemu akreditacije identificirati z osebnim dokumentom. Študentska prijavnina se izključuje z ostalimi ugodnostmi.

2.3 S prijavo v celoti sprejemate splošne pogoje poslovanja.

2.4 Neplačilo predračuna/računa ne pomeni samodejnega preklica registracije oziroma odjave z dogodka. V primeru odjave nas morate o tem obvestiti skladno s splošnimi pravili in pogoji na e-naslov [email protected].

2.5 Dolžnost udeležencev je, da ob vstopu na festival na festivalski recepciji predložijo kodo oziroma potrdilo o nakupu in se identificirajo z osebnim dokumentom. Kotizacije in akreditacije so vezane na osebo in niso prenosljive.

2.6 Vsak udeleženec ob registraciji na festivalski recepciji prejme akreditacijsko zapestnico, ki omogoča vstop na prizorišča festivala in jo mora udeleženec nositi ves čas festivala. Kakršna koli zloraba zapestnice se kaznuje s prepovedjo vstopa na festival. Izgubljenih ali ukradenih zapestnic ne bomo nadomestili.

  1. ODJAVA Z 33. SLOVENSKEGA OGLAŠEVALSKEGA FESTIVALA

3.1 Neplačilo predračuna/računa ne pomeni samodejne odjave z dogodka. Odjava mora biti v pisni obliki oddana na e-poštni naslov [email protected]. Upoštevane bodo samo pisne prošnje za odjavo.

3.2 Neplačilo predračuna/računa ne pomeni samodejne odjave z dogodka. Odjava mora biti v pisni obliki posredovana na [email protected]. Za odjavo do vključno 27. 5. 2024 ni stroška odpovedi, za odjavo v času od 28. 5. do 2. 6. 2024 velja strošek odpovedi v vrednosti 50 % prijavnine, po 3. 6. 2024 pa je odpoved z vračilom prijavnine možna le v primeru višje sile, z ustreznim dokazilom. V primeru odjave po navedenem skrajnem roku oz. neudeležbe na dogodku iz katerega koli razloga, je udeleženec dolžan poravnati prijavnino v celoti oziroma se že plačana kotizacija v celoti zadrži. V primeru odpovedi prijavnine, udeleženec ni upravičen do dobroimetja za leto 2025. 

3.3 V primeru, da se prijavljena oseba zaradi višje sile (naravnih nesreč, bolezni ali smrti ožjih družinskih članov) ne more udeležiti dogodka, je možno prijaviti nadomestnega udeleženca. Prošnja za zamenjavo udeleženca mora biti v pisni obliki poslana na e-poštni naslov [email protected]. Zamenjava udeleženca je brezplačna za spremembe do 3. 6. 2024. Po navedenem roku se za spremembo zaračuna administrativni strošek v vrednosti 35 EUR + DDV. Na festivalski recepciji ne bo možnosti sprememb.

  1. PRIJAVA NA TEKMOVANJE 33. SLOVENSKEGA OGLAŠEVALSKEGA FESTIVALA

4.1 Tekmovanje Slovenskega oglaševalskega festivala je uradni tekmovalni program festivala. Pravico do prijave del v tekmovalni program festivala imajo komunikacijske agencije oziroma tisti, ki so načrtovali, zasnovali in izdelali komunikacijsko sporočilo, in oglaševalci s sedežem v Sloveniji.

4.2 Pred prijavo del na tekmovanje Slovenskega oglaševalskega festivala se mora prijavitelj seznaniti s pravili, dostopnimi na spletni strani www.sof.si. Vsi prijavitelji morajo strogo upoštevati pogoje prijave. S prijavo dela prijavitelj v celoti sprejema festivalska pravila. Neupoštevanje katerega koli od pravil tekmovanja se kaznuje z diskvalifikacijo dotičnega dela iz tekmovanja.

4.3 Prijavljeno delo ne bo obravnavano kot popolno, dokler prijavnina zanj ne bo poravnana in ustrezen material ne bo prispel v festivalsko pisarno ali ne bo naložen v spletni prijavni sistem. Organizator ne prevzema odgovornosti za dela, ki niso prijavljena do roka.

4.4 Cene prijavnin del na tekmo Slovenskega oglaševalskega festivala 2024 so v evrih (EUR). Prijava je zaključena po plačilu prijavnine. Prijavnina mora biti poravnana za vsako posamezno prijavljeno delo, ne glede na to, ali je delo prijavljeno kot samostojna prijava ali kot del serije.

4.5 Kritje stroškov pošiljanja in vseh drugih stroškov, ki bi lahko nastali, je odgovornost prijavitelja.

4.6 Neplačilo predračuna/računa ne pomeni samodejnega umika oziroma odjave dela s tekmovanja. V primeru odjave nas morate o tem obvestiti na e-naslov [email protected]. Del ni mogoče odjaviti ali umakniti s festivala iz kateregakoli razloga po 24. 4. 2024.

4.7 Ob izpolnjevanju registracijskega obrazca pozorno preverite vnesene podatke in oddane materiale. Po 24. 4. 2024 sprememba oddanih materialov NE bo več mogoča. V primeru spremembe drugih navedenih podatkov pa vam bomo dolžni računati 70 € + DDV administrativnih stroškov.

  1. PLAČILO

5.1 Vsa plačila prijavnin (za osebno udeležbo in dela/tekmovanje) morajo biti nakazana v evrih (EUR). Cene prijavnin so objavljene na spletni strani www.sof.si. DDV se obračuna 22 % v skladu z ZDDV-1 slovenskega zakonika o DDV.

5.2 Za plačilo z bančnim nakazilom uporabite spodnje podatke. Prijavitelj mora pokriti vse stroške, ki nastanejo pri bančni transakciji, v nasprotnem primeru prijava ne bo zaključena. Pri plačilu se sklicujte na številko naročila.

Naziv: Slovenska oglaševalska zbornica
Naslov: Letališka cesta 35, SI-1000 Ljubljana
ID za DDV.: SI12850730
Matična številka: 1332392000
TRR: SI56 0201 0005 3715 074
SWIFT koda: LJBASI2X
Banka: NLB d.d.

5.3. Plačilo s plačilno kartico v spletni trgovini: Plačilo opravite s plačilno kartico preko spletnega plačilnega vmesnika (preusmeritev na varno plačilo). Po uspešnem vnosu podatkov vas bo preusmerilo na stran banke. Nadaljevanje postopka plačila se razlikuje od ponudnika bančnih storitev oziroma izdajatelja kartice.

5.4 Nakup prijavnine je možen samo preko spleta. Na festivalski lokaciji prijavnine ni mogoče kupiti.

5.5 Račune izstavljamo izključno v e obilki (pdf) in jih ne pošiljamo po pošti. Vsa dodatna vprašanja pošljite na [email protected].

5.6 Z vnosom podatkov o plačniku prijavitelj potrjuje, da so vneseni podatki pravilni, predstavljajo dejanski status in, da se štejejo za dokončne. Organizator bo za vsako spremembo računa zaračunal administrativni strošek v višini 70 EUR + DDV.

  1. PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

6.1 Z registracijo v spletni prijavni sistem festivala prijavitelj soglaša, da Slovenska oglaševalska zbornica uporablja pridobljene osebne podatke za namene analize podatkov udeležencev dogodkov in za informativne namene glede dogodkov, ki jih organizira Slovenska oglaševalska zbornica. Tako zbrane podatke lahko uporablja za obdobje največ 5 let. Vsak posameznik lahko kadar koli vloži pisno zahtevo pri Slovenski oglaševalski zbornici za začasno ali stalno prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene, ki so opisani zgoraj. Slovenska oglaševalska zbornica je dolžna v 15 dneh preprečiti zgoraj opisano uporabo osebnih podatkov in posameznika o tem obvestiti v naslednjih 5 dneh.

6.2 Organizator si pridržuje pravico do uporabe pridobljenih e-poštnih naslovov za pošiljanje pomembnih informacij o festivalu, vključno, a ne omejeno, z napovedmi govorcev, programa in vabili na festivalske dogodke. Naslovniki bodo imeli možnost odjave od prejemanja festivalskih novic.

6.3 Vse informacije o zasebnosti najdete v naši Izjavi o zbiranju osebnih podatkov.