Petra Oplotnik

Vodja medijske strategije in kampanj, Petrol