Trajnost in moč oglaševanja

14.06.2023 10:45 - Avditorij Portorož

Trajnostni razvoj – vloga, pomen ter odgovornost oglaševanja.

Trajnostno delovanje je več kot  samo okoljska dimenzija, en projekt ali en doseženi cilj. V okoljski, družbeni in ekonomski dimenziji našega delovanja je ključ za trajnostni razvoj sodobne družbe, ki je motiv in  temeljno gonilo za spreminjanje sveta na bolje.  Zavezanost trajnostnim praksam pa pomembno vpliva tudi na konkurenčnost ter ugled znamk. Zlasti za mlajše generacije je pomembno, da so znamke, ki jih podpirajo ali kjer se želijo zaposliti, odgovorne, tako z vidika okolja kot družbe kot celote.

Oglaševalska stroka ima pri trajnostnem razvoju v vseh pogledih svojega delovanja pomembno vlogo. Smo gonilna sila, ki s svojim delovanjem in delom vpliva na  posameznike in celotno družbo. Zato je naša vloga kot tudi odgovornost ključnega pomena, tako pri postavljanju ciljev trajnostnega razvoja kot pri spodbujanju sodelovanja med deležniki, opredeljevanju dejavnikov, trajnostnih praks in vplivov na zaposlene in na porabnike.

Predavanje bo zaobjelo izzive, priložnosti ter spremembe, ki jih lahko pričakujemo na področju trajnosti v oglaševanju. Spregovorili bomo o vzrokih in spodbudah, zelenem zavajanju, trajnostnem poročanju ter rezultatih trajnostnega oglaševanja. 

Kot oglaševalska stroka in panoga imamo odgovornost spreminjati svet na bolje. Zato naj elementi trajnosti postanejo del vseh strategij in tudi integralen del arhitekture znamk. Le tako bomo aktivno sodelovali pri spreminjanju sveta na bolje.

Pokažimo svojo moč in spremenimo svet na bolje!

USTVARI SPREMEMBO.