Komunikacija dodaja vrednost

15.06.2019

Osmišljena komunikacija kot gonilo rasti, ki znamkam ustvarja dodano vrednost

Komuniciranje. Partnerstvo. Celovitost. Spoštovanje. Odličnost.

29. SOF bodo zaznamovali zanesljivi, smotrni in smiselni komunikacijski načini in prijemi, ki krepijo prepoznavnost in vlogo blagovnih znamk ter jim ustvarjajo dodano vrednost. Iskali bomo načine, kako ustvariti komunikacijski ekosistem, ki bo sprejemljiv in namenski za vse deležnike – oglaševalce, agencije, medije in tudi potrošnike.

Gonilo rasti je komunikacija, ki znamkam daje namen ter z jasnim smislom in vrednotami ustvarja dodano vrednost. Dolgoročno uspešne bodo znamke, ki imajo jasen namen in cilj ter spoštujejo in izražajo prave vrednote.

Komuniciranje v širšem kontekstu pa ima pomembno vlogo pri ustvarjanju vrednosti za organizacijo, a ob upoštevanju, da si blagovne znamke delijo prostor tako z dobrodelnimi organizacijami, politiko, kulturo in drugimi javnostmi, in z zavedanjem, da so enako pomembne vrednote, ki jih moramo pri komunikacijskem spletu celovito in ciljno usmerjeno upravljati.

Potrošnik od blagovne znamke zahteva, da nedvoumno osmisli svoje vrednote, odkrito razpravlja o družbenih vprašanjih, postane tudi gonilna sila družbenih gibanj in še več, da se uporablja za višji namen od lastnega (tj. ne le za dobiček) na vseh kanalih in področjih vse bolj kompleksnega tržnega komuniciranja, od CRM, CSR, nakupnih poti, itn. Potrošnik odkrito pričakuje, da se bodo blagovne znamke poenotile tako z njegovimi osebnimi vrednotami kot z vrednotami družbe in okolja, v katero so vpete in širše.

Rdeča nit 29. Slovenskega oglaševalskega festivala je jasna in osredotočena komunikacija, ki ustvarja vrednost za vse deležnike oglaševalskega ekosistema.

Vidimo se 10. in 11. septembra 2020 v Portorožu!