Oblikovanje kongresnega programa 29. SOF v rokah Programskega sveta SOF

17.12.2019

Na pobudo Upravnega odbora je SOZ oblikoval Programski svet, ki skupaj z izvršno direktorico SOZ in vodjo programa SOF skrbi za načrtovanje kongresnega programa 29. SOF.

Sestavljajo ga predstavniki medijev (SZM), oglaševalcev (SZO) in agencij (SZOA): Jana Štokovič (Pro Plus), Maja Michieli (Publicis Groupe Slovenija), Marja Feldin (Banka Sparkasse), Marko Bebar (Media24), Metka Kejžar (Autocommerce), Polonca Komar (RTV Slovenija), Uroš Goričan (Herman&partnerji), Valentin Bufolin in Vera Stanković.

Za vodilom 29. SOF Odličnost dodaja vrednost, ki se osredotoča na pomen in doprinos komunikacije tako pri rasti blagovnih znamk kot ustvarjanju vrednosti vsem deležnikom oglaševalskega sistema, in mu bodo sledili pri oblikovanju programa, stoji Slovensko združenje oglaševalskih agencij pri SOZ, katerega vodenje v mandatu 2020/2021 prevzemata predsednica Špela Žorž, direktorica Grey Ljubljana, in Saša Leben, generalna direktorica Formitas skupine.