Novosti, ki jih prinaša tekma

21.02.2021

SEKCIJA ZAKAJ PREDSTAVLJA NOVO SKUPINO COVID-19

V to skupino spadajo vse (integrirane ali samostojne) komunikacijske rešitve, ki so bile ustvarjene v obdobju pandemije kot odgovor na specifične razmere in kontekst pandemije oz. z ekskluzivnim namenom, da ciljno skupino obveščajo glede koronavirusa. Žirija bo ocenjevala, kako kreativna, inovativna in učinkovita je bila rešitev pri dosegu svojega namena ter relevantnost komunikacije v odnosu do znamke in ljudi v specifičnem kontekstu pandemije.

50 % vseh sredstev, zbranih s prijavninami za dela v tej skupini, bo SOZ namenila v dobrodelne namene projektu Botrstvo.

SEKCIJA KAJ PREIMENOVALA SKUPINO SPLETNE IN MOBILNE KOMUNIKACIJE V DIGITALNE KOMUNIKACIJE

Svet tekmovalnega programa želi žiriji omogočiti, da dela v digitalnem segmentu ocenjuje predvsem po oglaševalsko-komunikacijskih kriterijih in ne po učinkovitosti uporabe posameznih platform.

Skupino Digitalne komunikacije zato odslej sestavljajo naslednje kategorije:

· Integrirane digitalne kampanje

· Komuniciranje na družbenih omrežjih

· Digitalni oglasi

· Enkratna odzivnost

· Oznamčene tehnološke rešitve

Žirija bo ocenjevala kreativnost, inovativnost in učinkovitost komunikacijskih rešitev pri uporabi obstoječih ali ustvarjenih digitalnih platform, kanalov in orodij.

PREDSTAVITEV PRIJAVLJENIH DEL V POLJUBNI OBLIKI

Prijavitelj lahko predstavi svoje delo v obliki videa ali kot PowerPoint (oz. katero drugo) prezentacijo in tako sam izbere obliko, ki bo delo najbolje predstavilo žiriji.