Komu zaupati v dobi digitalizacije

03.11.2021

Zaupanje velja za eno temeljnih družbenih vrednot. V sozvočju z verodostojnostjo, dobronamernostjo in poštenostjo prinaša vsem deležnikom unikatno perspektivo ter na koncu tudi visoko dodano vrednost.

Mediji kot gradniki zaupanja so od nekdaj neločljiv del našega vsakdana, še več, pomembno vplivajo na naša razmišljanja in s tem ravnanja. V dobi splošne digitalizacije, ki jo je pandemija še pospešila, je dojemanje medijev še bolj kompleksno. Ni se močno spremenila le oblika sporočanja informacij, temveč tudi ton komunikacije. Kaj je še pravi medij, kdo ustvarja kakovostne vsebine, katerim medijem lahko zaupamo, tudi z vidika medijskega načrtovanja in v luči dobrobiti blagovnih znamk ter njihove varnosti, zlasti na spletu.

V prvi vrsti tistim, ki transparentno, odgovorno ter verodostojno in kakovostno komunicirajo z javnostjo. Zaupanja vredni so mediji, ki imajo »obraz«; za njimi stojijo posamezniki, ki delujejo v dobro širše javnosti in ki izkazujejo tako osebno kot družbeno odgovornost.

Kot družba moramo spodbujati slovenske medije, da zasledujejo odličnost in nepristranskost, saj se le tako lahko ohranjata demokratičnost in pluralnost na vseh ravneh in v vseh oblikah sodelovanja.

Mediji ostajajo pomemben sogovornik vseh deležnikov oglaševalskega trikotnika in so sočasno v vlogi svetovalca in prevajalca za svoje naročnike in oglaševalske agencije. Kakovostno delovanje medijev pa pomembno vpliva tako na nacionalno kot lokalno percepcijo sporočenih vsebin, zato je zelo pomembno, komu lahko zaupamo v dobi digitalizacije.