Mag. Meta Berk Skok

predsednica uprave, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.

Mag. Meta Berk Skok je predsednica uprave Triglav, Zdravstvene zavarovalnice od leta 2011.

V njenem mandatu se je družba iz klasične zavarovalnice preobrazila v sodobno zdravstveno zavarovalnico in postala sinonim za zdravje. Zavarovalnica je orala ledino in v okviru blagovne znamke Triglav zdravje uspešno postavila temelje na področju dodatnih zdravstvenih zavarovanj in sodelovanja z izvajalci zdravstvenih storitev. Triglav, Zdravstvena zavarovalnica je povečala in utrdila svoj položaj na trgu zdravstvenih zavarovanj tako pri prebivalstvu kot tudi podjetjih. Mag. Berk Skok je še posebej ponosna na asistenčni center Zdravstvena točka, ki z zdravstvenim osebjem strankam pomaga na njihovi poti do zdravja.

Kot predstavnica družbe, zavezane zdravju, mag. Berk Skok sodelovanje s športniki in športnimi klubi ter drugimi športnimi aktivnostmi dojema kot eno njenih pomembnejših družbeno odgovornih aktivnosti.