David Razboršek

direktor, Zavod Vozim

David je strokovnjak s področja marketinga in marketinga družbenih sprememb. Vodi nevladno organizacijo Zavod Vozim, ki ustvarja iniciative za spremembe na področjih prometne varnosti, trajnostne mobilnosti, zdravega načina življenja, preprečevanja diskriminacije, ipd. David je pridobljeno znanje in izkušnje, kot direktor marketinga večjega podjetja, nadgradil na področju socialno-marketinških strategij in družbeno odgovornih iniciativ s ciljem reševanja družbenih problemov. Njegovi projekti so prejeli več nacionalnih in mednarodnih nagrad s področja učinkovitega komuniciranja (SOF, Digit, Prizma, Best of Balcannes) in učinkovitih programov vplivanja na vedenja, med drugimi nagrade za najboljšo iniciativo na področju prometne varnosti v EU, podeljeno s strani Evropske komisije.

David je diplomiran ekonomist specialist na področju marketinškega komuniciranja.