dr. Vesna Žabkar

redna profesorica, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Dr. Vesna Žabkar je redna profesorica za področje trženja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. V preteklih letih je bila predstojnica katedre za trženje in tudi vodja inštituta za trženje ter prodekanja EF. Doktorat iz poslovno organizacijskih ved je zaključila na Univerzi v Ljubljani, del doktorskega študija pa je opravljala na Northwestern University (Fulbrightova štipendija). Predava pri predmetih s področja trženjskega komuniciranja, analize za strateške trženjske odločitve in trženja za managerje. Njeni raziskovalni interesi vključujejo vlogo trženja znotraj podjetij, uspešnost trženjskega komuniciranja, odgovornosti in trajnosti.