Gregor Pogačnik

mladi kreativec, Renderspace

Gregor ima 5+ let izkušenj v spletnem oblikovanju. Dela s številnimi lokalnimi in mednarodnimi naročniki ter jim pomagam pri oblikovalskih usmeritvah in razvoju kompleksnih digitalnih sistemov oblikovanja, ki blagovnim znamkam omogočajo digitalno transformacijo.