Dušan Waldhütter

zgodbar, WOW Stories

Izkušnje iz dveh desetletij dela v novinarstvu in na različnih umetniških področjih je povezal in nadgradil v ustvarjanje uspešnih poslovnih zgodb. Poldrugo desetletje je bil odgovorni urednik najbolj branega slovenskega dvomesečnika Naš dom in urednik Večerovih Kvadratov, najbolj dobičkonosne priloge v 70-letni zgodovini tega časopisnega podjetja. Več let je tudi vodil Večerovo komercialno uredništvo.

Po končanem univerzitetnem študiju na Fakulteti za gradbeništvo se je podal v medijske, a tudi umetniške in glasbene vode. O delu v medijih je v okviru EU programov več let predaval na Pravni fakulteti v Mariboru. Je aktivni član in avtor večine besedil ansambla Frajkinclari (25let) in prejemnik Častne Maroltove značke JSKD RS za več kot 30 let delovanja v folklorni dejavnosti.

Njegovo poslanstvo je, da pomaga podjetjem, podjetnikom, organizacijam in posameznikom z ustvarjanjem vsebin za doseganje specifičnih ciljev. Pod lastno blagovno znamko WOW Stories tudi predava in izvaja delavnice na področju poslovnega zgodbarjenja in nativnega oglaševanja ter svetuje, kako uporabiti zgodbe, da postanete uspešnejši, bolje videni in dlje slišani. Je avtor knjige The Business Of Storytelling, ki bo izšla pomladi 2020.