Tehnična navodila

Spoštovani prijavitelji del na 28. Slovenski oglaševalski festival!

SOF je že več kot petindvajset let najpomembnejši slovenski komunikacijski dogodek z visokimi standardi kreativne in izvedbene odličnosti. Vaša tekmovalna dela želimo kar najbolje predstaviti, zato vam priporočamo, da se pred prijavo in oddajo del na 28. SOF podrobno seznanite s tehničnimi navodili in nasveti za prijavo:

  1. Splošna navodila
  2. Zahtevani formati del
  3. Tehnične specifikacije posameznih formatov
  4. Specifične zahteve po posameznih tekmovalnih skupinah

 

SPLOŠNA NAVODILA

Osnovne zahteve

Vsa dela morajo biti v slovenskem jeziku
Če so bila dela izdelana in objavljena izključno v tujem jeziku, jih je potrebno ustrezno podnasloviti. To velja tudi za predstavitvene filme (če so pripravljeni v tujem jeziku morajo imeti slovenske podnapise, sicer bo delo izločeno).

Brez logotipov ali imen prijaviteljev
Dela, razen samopromocijskih, ne smejo biti označena z logotipi ali imeni prijaviteljev.

Oddaja del preko spleta
V skladu z izbrano tekmovalno skupino morate dela oddati preko spletnega prijavnega sistema 28. SOF, razen izjem, ki so navedene pri posamičnih skupinah ali kategorijah.

Odgovornost za tehnično ustreznost je na strani prijaviteljev
Vsak prijavitelj je odgovoren, da so dela pripravljena in oddana skladno s tehničnimi navodili za oddajo del 28. SOF. Organizator ne prevzema odgovornosti za tehnično neustrezna dela in posledično neustrezno kvaliteto pri predstavitvi del žiriji, na festivalu, v spletnem katalogu prijavljenih del ali na drugačen način.

Dolga in kratka verzija video zapisa
Ko prijavljate delo v obliki video zapisa, daljšega od 1 minute, morate obvezno oddati tudi povzetek filma dolžine do 1 minute ter predstavitveno sliko ali zajeto sliko video posnetka (screenshot).

Tehnični formati in poimenovanja datotek
Sprejemamo dela v formatu MP4 (video zapis), MP3 (avdio zapis) in JPEG (slika).

Prosimo za ustrezno poimenovanje del, kot npr:
XXX-3minXXXX.mp4
XXX-1minXXX.mp4
XXXX.jpeg

V skupini C – Inovativne rešitve, kategoriji E05 – Posamične neposredne rešitve, skupini J – oblikovanje, skupini K – Ambientalno oglaševanje lahko za posamezno delo naložite po dve (2) različni fotografiji / sliki. Namesto ene od zahtevanih fotografij lahko naložite video zapis dolžine do 60 sekund.

V kategorijah C02 – Inovativni produkti, F06 – Spletna mesta in aplikacije, F08 – Spletni oglasi in promocija izven spletnega mesta in J18 – Digitalno oblikovanje lahko za posamezno delo oddate tudi t.i. predstavitveni plakat (angl.: presentation board).

Oddaja del (fizični primerki) po pošti
V kategorijah C02 – Inovativni produkti, E05 – Posamične neposredne rešitve, J16 – Grafično oblikovanje, J17 – Produktno oblikovanje morate primerek prijavljenega dela poslati v festivalsko pisarno. Če primerki prijavljenega dela presegajo dimenzije, primerne za razstavo, morate oddati 2 fotografiji takega dela dovolj visoke ločljivosti in pripravljeni za tisk.

V kategoriji C03 – Inovativne komunikacijske rešitve lahko primerek prijavljenega dela opcijsko pošljete v festivalsko pisarno. Če primerki prijavljenega dela presegajo dimenzije, primerne za razstavo, morate oddati 2 fotografiji takega dela dovolj visoke ločljivosti in pripravljeni za tisk.

Prosimo, oglejte si podrobnejša navodila za prijavo del v skupinah C, E in J.

Vsakemu fizično dostavljenemu delu priložite kopijo prijavnice.

Ko oddajate fizični primerek v skupini C, E ali J predlagamo, da ga ustrezno zaščitite.

Oddaja del po pošti ali osebno na naslov:

PAIDEIA
Festivalska pisarna 28. SOF
Rimska 6
1000 Ljubljana

Newsletter