Tehnična navodila

Spoštovani prijavitelji del na 26. Slovenski oglaševalski festival!

SOF je že več kot dvajset let najpomembnejši slovenski komunikacijski dogodek z visokimi standardi kreativne in izvedbene odličnosti. Vaša tekmovalna dela želimo kar najbolje predstaviti, zato vam priporočamo, da se pred prijavo in oddajo del na 26. SOF podrobno seznanite s tehničnimi navodili, in sicer:

 1. Splošna navodila
 2. Zahtevani formati del
 3. Tehnične specifikacije posameznih formatov
 4. Specifične zahteve po posameznih tekmovalnih skupinah

SPLOŠNA NAVODILA

1.1. Osnovne zahteve

 • Vsa dela morajo biti v slovenskem jeziku. Če so bila dela izdelana in objavljena izključno v tujem jeziku, jih je treba ustrezno podnasloviti v slovenski jezik.
 • Dela, razen samopromocijskih, ne smejo biti označena z logotipi ali imeni prijaviteljev.

1.2. Oddaja del preko spleta

 • V skladu z izbrano tekmovalno skupino morate dela oddati preko spletnega prijavnega sistema 26. SOF, razen izjem, navedenih v točki 1.3.
 • Tako oddana dela se naložijo na ftp-strežnik organizatorja.
 • Vsak prijavitelj je odgovoren, da so dela pripravljena in oddana skladno s tehničnimi navodili za oddajo del 26. SOF. Organizator ne prevzema odgovornosti za tehnično neustrezna dela in posledično neustrezno kakovost pri predstavitvi del žiriji, na festivalu, v spletnem katalogu prijavljenih del ali na drugačen način.
 • Ko prijavljate delo v obliki video zapisa, daljšega od 1 minute, morate obvezno oddati tudi povzetek filma dolžine do 1 minute ter predstavitveno sliko ali zajeto sliko video posnetka (angl.: screenshot).
 • Sprejemamo dela v formatu MP4 (video zapis), MP3 (avdio zapis) in JPEG (slika).
  Prosimo za ustrezno poimenovanje del, npr.:
  – XXX-3minXXXX.mp4
  – XXX-1minXXX.mp4
  – XXXX.jpeg
 • V skupini C – Inovativne rešitve, kategoriji E05 – Posamične neposredne rešitve, skupini J – oblikovanje, skupini K – Ambientalno oglaševanje lahko za posamezno delo naložite po dve (2) različni fotografiji/sliki. Namesto ene od zahtevanih fotografij lahko naložite video zapis dolžine do 60 sekund.
 • V kategorijah C02 – Inovativni produkti, F06 – Spletna mesta in aplikacije, F08 – Spletni oglasi in promocija izven spletnega mesta in J19 – Digitalno oblikovanje lahko za posamezno delo oddate tudi t. i. predstavitveni plakat (angl.: presentation board).

1.3. Oddaja del po pošti

 • V kategorijah C02 – Inovativni produkti, C03 – Inovativne komunikacijske rešitve, E05 – Posamične neposredne rešitve, J16 – Celostne podobe, J17 – Produktno oblikovanje in J18 – Tiskovine morate primerek prijavljenega dela poslati v festivalsko pisarno. Če primerki prijavljenega dela presegajo dimenzije, primerne za razstavo, morata biti fotografiji takega dela dovolj visoke ločljivosti in pripravljeni za tisk. Glej navodila za prijavo del v skupinah C, E, J in K.
 • Vsakemu dostavljenemu delu priložite kopijo prijavnice.
 • Ko oddajate fizični primerek v skupini C, E, J ali K, ga ustrezno zaščitite.
 • Oddaja del po pošti ali osebno na naslov:
  PAIDEIA d.o.o.
  Festivalska pisarna 26. SOF
  Rimska cesta 6
  1000 Ljubljana