SEKCIJA ZAKAJ

Tekmovalni del Slovenskega oglaševalskega festivala se deli na dve sekciji.

Dela, prijavljena v tekmovalne skupine sekcije ZAKAJ, se ocenjujejo skozi prizmo namena komunikacije na podlagi ključnih vprašanj:

Zakaj komunikacijska rešitev obstaja? Kateri so njeni cilji?

Kako kreativna in inovativna je pri dosegu svojega namena?

Sekcija ZAKAJ nagrajuje kreativno presežnost in inovativnost komunikacijskih rešitev pri doseganju zastavljenih ciljev/namena komunikacije v skupinah: Aktivacija, Upravljanje znamke, Doseg, Inovativnost, Oznamčene vsebine, Družbeno dobro in COVID-19.

SKUPINA Z1: AKTIVACIJA

V skupino AKTIVACIJA spadajo vse komunikacijske rešitve, ki so bile ustvarjene z namenom, da aktivirajo ciljno skupino. Rezultati aktivacije bodo igrali pomembno vlogo pri presoji o kreativnosti in učinkovitosti predstavljene rešitve.

Skupina nima tekmovalnih kategorij.

 

Kriterij:

Žirija bo ocenjevala, kako kreativna, inovativna in učinkovita je bila rešitev pri dosegu svojega namena – aktivirati svojo publiko.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA Z1: AKTIVACIJA
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA Z2: UPRAVLJANJE ZNAMKE

Skupina UPRAVLJANJE ZNAMKE je namenjena vsem komunikacijskim rešitvam, ki so bile ustvarjene z namenom, da znamko razvijajo, bogatijo ali predstavijo trgu. Sem spadajo komunikacijske rešitve ob lansiranju ali prenovi znamke, njenega produkta ali storitve; komunikacijske rešitve, ki znamko uspešno razvijajo na dolgi rok, in komunikacijske rešitve, ki ustvarjajo edinstvene izkušnje z znamkami. Učinkovitost prijavljenih rešitev bo igrala pomembno vlogo pri presoji o njihovi kreativnosti. Rešitev lahko prijavite v več kategorij, če ustreza opisu izbranih kategorij.

Z2.1 DOLGOROČNO UPRAVLJANJE ZNAMKE

Sem spadajo komunikacijske rešitve, ki so zaznamovale dolgoročni uspeh znamke. Prijavitelji morajo prikazati, kako je kreativna strategija preteklih let (dve leti ali več) pozitivno vplivala na razvoj ali percepcijo znamke. Prijavite lahko dolgoročne programe ali dejavnosti znamk, komunikacijske platforme, evolucijo storitev ali produktov in druge oblike dolgoročnih komunikacij ali rešitev znamke. Prijavitelji lahko v to kategorijo prijavijo komunikacijske rešitve, ki so bile v svojih začetkih že predstavljene na festivalu SOF, vendar morajo prikazati njihov razvoj, nadgradnjo in uspeh za znamko.

Z2.2 IZKUŠNJA ZNAMKE

V to kategorijo lahko prijavite komunikacijske rešitve, ki so ustvarile edinstveno izkušnjo ljudi z znamko, njenim produktom ali storitvijo. Izkušnja je lahko enkratna, priložnostna ali dolgoročna.

Prijavitelji morajo jasno prikazati namen izkušnje ter njen učinek na ljudi in znamko.

Z2.3 LANSIRANJE ALI PRENOVA ZNAMKE

Sem spadajo komunikacijske rešitve ob lansiranju ali prenovi znamke, njenega produkta ali storitve.

Prijavitelji morajo jasno prikazati dodano vrednost kreativne strategije in njen uspeh.

 

Kriterij:

Žirija bo ocenjevala, kako kreativna, inovativna in učinkovita je bila znamka pri dosegu svojega namena.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA Z2: UPRAVLJANJE ZNAMKE
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA Z3: DOSEG

V skupino DOSEG spadajo oznamčene komunikacijske rešitve, katerih namen je, da z uporabo inovativnih uvidov, strategij in pristopov ljudem omogočijo relevanten stik z znamko. Pozitiven vpliv rešitve na odziv ciljne skupine bo igral pomembno vlogo pri presoji o njeni kreativnosti in učinkovitosti. Rešitev lahko prijavite v več kategorij (največ tri), če ustreza opisu izbranih kategorij.

Z3.1 NEPOSREDNE KOMUNIKACIJE

Sem spadajo dela, ki pri doseganju želenega odziva temeljijo na neposrednem komuniciranju ter ustvarjanju neposredne vezi med ljudmi in znamko. Dela morajo pokazati, kako je neposreden pristop v analognem (ambientalne rešitve, dogodki v živo, rešitve na prodajnem mestu ipd.) ali digitalnem (uporaba spletnih platform, uporaba družbenih omrežij, aplikacij, ustvarjenih/soustvarjenih vsebin ipd.) okolju dosegel pozitiven odziv ciljne skupine in pripeljal do pozitivnih rezultatov.

Z3.2 ODNOSI Z JAVNOSTMI

V to kategorijo spadajo rešitve, ki uspešno krepijo odnos znamke z različnimi javnostmi. Dela morajo prikazati kreativnost uporabe medijskih taktik ali kanalov, ki so vplivali na javni dialog ali spremembo vedenja ljudi na način, ki je povečal ugled ali priljubljenost znamke.

Z3.3 KREATIVNA UPORABA MEDIJA

Kategorija nagrajuje rešitve, ki so zaradi kreativne uporabe obstoječega ali novega medija dosegle pozitiven odziv ciljne skupine.

Z3.4 KREATIVNA UPORABA PODATKOV

Kategorija nagrajuje komunikacijske rešitve, ki za dosego svojega namena na inovativen način uporabljajo merljive podatke. Kreativna uporaba podatkov mora biti v središču ideje, učinek rešitve pa mora biti nazorno predstavljen, v obliki merljivih rezultatov. Prijavljena dela morajo jasno pokazati, kako je kreativna interpretacija, analiza ali uporaba podatkov prispevala k moči komunikacijske rešitve.

 

Kriterij:

Žirija bo ocenjevala, kako kreativna in učinkovita je bila rešitev pri ustvarjanju pozitivnega odziva ljudi.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA Z3: DOSEG
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA Z4: INOVATIVNOST

Skupina INOVATIVNOST nagrajuje rešitve, ki za dosego svojega namena uporabljajo inovativne pristope, ki spreminjajo ustaljene konvencije. To so dela, ki jih odlikujejo prebojne ideje, inovativni medijski ali vsebinski pristopi, inovativna uporaba tehnologije ali komunikacije, ki rešujejo izzive znamk na drugačen, inovativen način.

Skupina nima tekmovalnih kategorij.

 

Kriterij:

Žirija bo ocenjevala inovativnost oznamčenih rešitev pri dosegu zastavljenih ciljev.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA Z4: INOVATIVNOST
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA Z5: OZNAMČENE VSEBINE

V skupino OZNAMČENE VSEBINE spadajo rešitve, ki so bile ustvarjene z namenom, da prek kakovostnih, uporabniku zanimivih vsebin ustvarjajo stik ljudi z znamko. Njihov namen je torej ljudi kratkočasiti, zabavati, izobraževati, z njimi ustvarjati dialoge ali jih aktivirati in tako na drugačen, posreden način ustvariti pozitiven stik z znamko. Rešitev lahko prijavite v več kategorij, če ustreza opisu izbranih kategorij.

Z5.1 SPLETNE IN MOBILNE VSEBINE

V to kategorijo spadajo vsebine, ki zabavajo, kratkočasijo, izobražujejo ali aktivirajo publiko in posredno ustvarjajo pozitiven stik z znamko. Za prikaz konteksta vsebin (kreativna/komunikacijska strategija) je treba delo prijaviti v obliki predstavitvenega filma (glej tehnična navodila), samostojne video vsebine pa lahko priložite.

Z5.2 DOŽIVETJA

V to kategorijo spadajo vsi oznamčeni dogodki oz. izkušnje v živo, produkti, platforme in druga doživetja, ki na kreativen način ustvarjajo posebna doživetja za ljudi, stik z znamko pa je nevsiljiv, posreden.

Z5.3 POPULARNA KULTURA

V to kategorijo sodijo tiste oznamčene rešitve, ki jim je uspelo vplivati na obstoječo popularno kulturo ali postati del nje. Prijava mora vpliv na popularno kulturo dokazati prek odziva ali spremenjenega vedenja ljudi (npr. odziv v živo ali na družbenih omrežjih).

 

Kriterij:

Žirija bo ocenjevala, kako kreativna in učinkovita je bila rešitev pri dosegu svojega namena – prek kakovostnih vsebin ustvariti pozitiven stik z znamko.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA Z5: OZNAMČENE VSEBINE
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA Z6: DRUŽBENO DOBRO

Skupina DRUŽBENO DOBRO nagrajuje izjemne komunikacijske rešitve, ki so nastale z namenom, da spreminjajo svet na bolje.

Z6.1 OZNAMČENO DRUŽBENO DOBRO

Kategorija nagrajuje oznamčene rešitve (rešitve znamk in pridobitnih podjetij ali organizacij), ki so nastale z namenom delati dobro za družbo ali širše okolje.

Z6.2 NEOZNAMČENO DRUŽBENO DOBRO*

Kategorija nagrajuje rešitve nepridobitnih, vladnih ali nevladnih organizacij, ki so nastale z namenom delati dobro za družbo ali širše okolje.

*Prijava komunikacijskih del ustvarjenih za nepridobitne, vladne ali nevladne organizacije je omejena zgolj na skupino Z6.2 Neoznamčeno družbeno dobro. Nepridobitne organizacije svojih del ne morejo prijaviti v druge kategorije. 

Kriterij:

Žirija bo ocenjevala, kako kreativna in učinkovita je bila rešitev pri dosegu svojega namena – delati dobro.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA Z6: DRUŽBENO DOBRO
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA Z7: COVID-19

V skupino COVID-19 sodijo vse (integrirane ali samostojne) komunikacijske rešitve, ki so bile ustvarjene v obdobju pandemije, kot odgovor blagovne znamke na specifične razmere in kontekst pandemije ali z ekskluzivnim namenom, da ciljno skupino obveščajo glede novega koronavirusa. 50 % sredstev, zbranih s prijavnino znotraj te skupine, bo Slovenska oglaševalska zbornica namenila za sklad projekta Botrstvo.

Z7.1 INTEGRIRANE KOMUNIKACIJE

V to kategorijo sodijo komunikacijske kampanje, ki za doseg ciljne skupine vključujejo najširši nabor komunikacijskih sredstev. Kampanja mora vsebovati vsaj tri različne komunikacijske kanale.
 

Z7.2 SAMOSTOJNE KREATIVNE REŠITVE

V to kategorijo sodijo posamične komunikacijske rešitve, ki znotraj analognega ali digitalnega okolja izrabljajo le en komunikacijski kanal.

 

Kriterij:


Žirija bo ocenjevala, kako kreativna, inovativna in relevantna je bila rešitev pri dosegu svojega namena – ter ustreznost komunikacije v odnosu do znamke in ljudi v specifičnem kontekstu pandemije.

 
PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA Z7: COVID-19
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE