SEKCIJA KAJ

Tekmovalni del Slovenskega oglaševalskega festivala se deli na dve sekciji.

Dela, prijavljena v tekmovalne skupine sekcije KAJ, se ocenjujejo skozi prizmo forme komunikacije (formata, kanala, medija ipd.), na podlagi ključnih vprašanj:

Kaj je presežnost komunikacijske rešitve v izbrani formi?

Kaj je dodana vrednost njene izvedbe?

Sekcija KAJ nagrajuje kreativno presežnost idej in odličnost izvedbe komunikacijskih rešitev v tradicionalnih ter novih skupinah: Film, Tisk & publikacije, Ambientalne komunikacije, Zvok, Digitalne komunikacije, Integrirane komunikacije, Oblikovanje in Obrtna odličnost.

SKUPINA K1: FILM

V skupino FILM spadajo vse samostojne oznamčene video vsebine, ki so bile ustvarjene za namen televizijskega, kinematografskega, spletnega ali mobilnega komuniciranja. Filme je treba prijaviti kot samostojne video vsebine. Najdaljša dovoljena dolžina filma je 5 minut.

V skupino FILM lahko prijavite dela, ki so del serije.
Skupina nima tekmovalnih kategorij.

 

Kriterij:

Žirija bo nagradila filme, ki demonstrirajo kreativno odličnost v pripovedovanju zgodbe in obrtni izvedbi ter obenem dobro izkoriščajo zakonitosti filmskega formata.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA K1: FILM
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA K2: TISK & PUBLIKACIJE

Skupina TISK & PUBLIKACIJE vključuje tako oglase, namenjene objavi v tiskanih medijih, kot vse oblike inovativnih oznamčenih tiskanih ali spletnih publikacij.

K2.1 TISKANI OGLASI

V to kategorijo spadajo vsi oglasi, ki so bili objavljeni v tiskanih medijih (časopisih, revijah, biltenih, internih časopisih ipd.). Oglasi, ki so na neklasičen način kreativno uporabili tiskani medij, so lahko predstavljeni v kratkem predstavitvenem filmu ali slikovni predlogi (glej tehnična navodila).

V kategorijo TISKANI OGLASI lahko prijavite dela, ki so del serije.

K2.2 TISKANE PUBLIKACIJE

V to kategorijo spadajo knjige, revije in druge oblike tiskanih publikacij, ustvarjene za komercialne namene, družbeno odgovorne namene ali namene internega komuniciranja družbe ali znamke (letna poročila, priložnostne in sezonske publikacije ipd.).

V kategorijo TISKANE PUBLIKACIJE lahko prijavite dela, ki so del serije.

K2.3 DIGITALNE PUBLIKACIJE

V to kategorijo spadajo publikacije, ustvarjene posebej za digitalno platformo, vključno s spletnimi portali (vsebinskimi centri), e-knjigami in drugimi oblikami digitalnih publikacij znamk. Digitalne publikacije so lahko ustvarjene za komercialne namene, družbeno odgovorne namene ali namene internega komuniciranja znamke.

 

Kriterij:

Žirija bo ocenjevala kreativno odličnost, obrtno izvedbo in kreativno uporabo že znanih ali novih tiskanih ter digitalnih formatov.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA K2: TISK & PUBLIKACIJE
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA K3: AMBIENTALNE KOMUNIKACIJE

Skupina AMBIENTALNE KOMUNIKACIJE vključuje vse vrste komuniciranja na prostem ali v določenem prostoru.

K3.1 OBSTOJEČI FORMATI

V to kategorijo spadajo obstoječi mediji, kanali ali objekti komuniciranja, ki vključujejo:

  • dvodimenzionalne medije (npr. plakati različnih formatov na prostem, kot so giganti, svetlobne vitrine ipd., ali v notranjih prostorih – digitalni zasloni ipd.),
  • večdimenzionalne medije (npr. oznamčenje javnih prevoznih sredstev),
  • elektronske medije (npr. digitalni zasloni v različnih prostorih ali zunaj njih),
  • nadgrajevanje obstoječih zunanjih in notranjih oglaševalskih medijev.

V kategorijo OBSTOJEČI FORMATI lahko prijavite dela, ki so del serije.

K3.2 USTVARJENE PROSTORSKE REŠITVE

V to kategorijo spadajo vse ustvarjene prostorske rešitve zunaj ali znotraj določenih prostorov. Komunikacijska rešitev mora biti oznamčena oz. na razumljiv način povezana z znamko, za katero je bila ustvarjena. Ustvarjene prostorske rešitve so edinstvene ambientalne rešitve, ki niso nadgradnja obstoječih ambientalnih komunikacijskih formatov.

 

Kriterij:

Žirija bo ocenjevala kreativnost uporabe obstoječega ambientalnega medija ali ustvarjene prostorske rešitve ter relevantnost komunikacije v odnosu do znamke in ljudi.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA K3: AMBIENTALNE KOMUNIKACIJE
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA K4: ZVOK

Skupina ZVOK vključuje tako radijske in druge zvočne oglase kot vse ostale oblike oznamčenega zvočnega komuniciranja.

K4.1 RADIJSKI IN ZVOČNI OGLASI

V to kategorijo spadajo vsi zvočni oglasi, predvajani na klasičnih ali spletnih radijskih kanalih in drugih ambientalnih kanalih (železniška postaja, trgovski center ipd.).

V kategorijo RADIJSKI IN ZVOČNI OGLASI lahko prijavite dela, ki so del serije.

K4.2 DRUGE OBLIKE ZVOČNEGA KOMUNICIRANJA

V to kategorijo lahko prijavite oznamčene komunikacijske rešitve, ki izvirajo iz zvočnega okolja oz. temeljijo na zvočni podlagi. Komunikacijska rešitev lahko inovativno uporablja obstoječe zvočne kanale (radijski programi/oddaje ipd.), glasbene platforme (SoundCloud, Deezer ipd.) ali ustvarja nove inovativne oblike zvočnega komuniciranja z uporabo že znanih (podcast ipd.) ali neklasičnih zvočnih formatov (zvočna interpretacija s pomočjo umetne inteligence ipd.).

 

Kriterij:

Žirija bo kreativnost zvočnih oglasov ocenjevala na podlagi odličnosti tekstopisja (scenarija), režije in njihove izvedbe. Druge oblike zvočnih komunikacij pa bo ocenjevala na podlagi kreativnosti uporabe obstoječih medijev/platform ali inovativnosti ustvarjenih oblik zvočnega komuniciranja.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA K4: ZVOK
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA K5: DIGITALNE KOMUNIKACIJE

V skupino DIGITALNE KOMUNIKACIJE lahko prijavite oznamčene digitalne komunikacijske rešitve. Rešitev lahko prijavite v več kategorij (največ tri), če ustreza opisu izbranih kategorij.

 

K5.1 INTEGRIRANE DIGITALNE KAMPANJE

V to kategorijo sodijo izvorno digitalne oglaševalske kampanje, ki zajemajo rešitve na vsaj treh digitalnih kanalih (družbena omrežja, spletni mediji, spletno oglaševanje, blogi in spletna mesta, mobilno komuniciranje oziroma drugi digitalni kanali). 

K5.2 POSAMEZNE DIGITALNE REŠITVE

V to kategorijo sodijo posamezne digitalne rešitve, kot so spletni videi, oglasi za različne digitalne formate, spletne strani, spletne in mobilne aplikacije, rešitve v okviru elektronske pošte in vse druge posamezne oblike kreativne rabe digitalnih kanalov. 

K5.3 KOMUNICIRANJE NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

V to kategorijo sodijo posamezne ali integrirane rešitve, strategije ali komunikacijske akcije, ustvarjene za kampanjsko ali dolgoročno komuniciranje na vsaj enem od družbenih omrežij (npr.: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter in drugo).

K5.4 DIGITALNA MUHA ENODNEVNICA 

V to kategorijo sodijo oznamčene rešitve, ki temeljijo na enkratni pojavnosti ali aktualnem odzivu na digitalnih kanalih. Prijavite lahko posamezne rešitve (npr. tweet, objava na družbenih omrežjih, ...).

K5.5. OZNAMČENE TEHNOLOŠKE REŠITVE

V to kategorijo spadajo oznamčena tehnološka orodja ali rešitve, ki ustvarjajo dodano vrednost znamke, izdelka ali storitve v odnosu do uporabnika. Prijavite lahko tehnološke rešitve s področja robotike, virtualne in obogatene resničnosti, biotehnologije, nosljive tehnologije ipd.

 

Kriterij:

Žirija bo ocenjevala kreativnost, inovativnost in učinkovitost komunikacijskih rešitev pri uporabi obstoječih ali ustvarjenih digitalnih platform, kanalov in orodij.

 
PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA K5: DIGITALNE KOMUNIKACIJE
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA K6: INTEGRIRANE KOMUNIKACIJE

Skupina INTEGRIRANE KOMUNIKACIJE je namenjena komunikacijskim kampanjam, ki vključujejo najširši nabor komunikacijskih sredstev za doseg ciljne skupine. Kampanja mora vsebovati vsaj tri različne komunikacijske kanale (npr.: družbena omrežja, spletno mesto in prodajno mesto).

Skupina nima tekmovalnih kategorij.

 

Kriterij:

Žirija bo ocenjevala kreativnost komunikacijskih kampanj ter odličnost integracije in izvedbe izbranih sredstev komuniciranja za doseg ciljev komunikacije.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA K6: INTEGRIRANE KOMUNIKACIJE
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA K7: OBLIKOVANJE

Skupina OBLIKOVANJE nagrajuje odličnost oblikovnih rešitev. Sem spadajo dela z edinstveno vizualno interpretacijo, ki zaradi svoje vizualne moči prispeva k utrjevanju ali grajenju prepoznavnosti znamke in razumevanju njenih storitev ali produktov. Rešitev lahko prijavite v več kategorij, če ustreza opisu izbranih kategorij.

K7.1 GRAFIČNO OBLIKOVANJE

V to kategorijo sodijo vse oblikovne rešitve znamk, katerih vizualna/grafična podoba bogati doživetje in razumevanje znamke ali njenih produktov, storitev. Prijavite lahko celostne vizualne podobe, tiskovine, grafične podobe embalaže in vse druge grafične rešitve znamk, storitev, podjetij, institucij, dogodkov ali oseb.

V kategorijo GRAFIČNO OBLIKOVANJE lahko prijavite dela, ki so del serije, ali pa jih prijavite kot paket (glej tehnična navodila).

K7.2 PRODUKTNO OBLIKOVANJE

V to kategorijo lahko prijavite oblikovanje serijskih izdelkov (industrijsko oblikovanje), maloserijskih in unikatnih izdelkov znamk, pa tudi 3D-oblikovanje embalaže. Oblikovanje v tej kategoriji mora dokazovati dodano vrednost oblikovne zasnove in uporabnosti predstavljenega produkta.

V kategorijo PRODUKTNO OBLIKOVANJE lahko prijavite dela, ki so del serije, ali pa jih prijavite kot paket (glej tehnična navodila).

K7.3 DIGITALNO OBLIKOVANJE

V to kategorijo sodijo vse digitalne rešitve (spletna in mobilna mesta, mobilne aplikacije, digitalne publikacije, digitalni uporabniški vmesniki, e-obvestila ipd.), katerih oblikovanje vodi do izjemne uporabniške izkušnje v izbranem digitalnem okolju.

V kategorijo DIGITALNO OBLIKOVANJE lahko prijavite dela, ki so del serije, ali pa jih prijavite kot paket (glej tehnična navodila).

 

Kriterij:

Žirija bo ocenjevala vizualno moč oblikovnih rešitev ter njihovo uporabno in komunikacijsko vrednost.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA K7: OBLIKOVANJE
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA K8: OBRTNA ODLIČNOST

V skupino OBRTNA ODLIČNOST lahko prijavite dela, ki dokazujejo ustvarjalno odličnost in izjemnost izvedbe v ključnih segmentih komunikacijskega izvedbenega procesa. Rešitve so lahko dela agencij, znamk, posameznikov ali produkcijskih skupin, vendar morajo biti ustvarjena za namene oznamčenega komuniciranja. Delo lahko prijavite tudi v obliki kratkega predstavitvenega filma (glej tehnična navodila).

Vse kategorije dopuščajo prijavo serije. 

K8.1 FOTOGRAFIJA

V kategorijo FOTOGRAFIJA lahko prijavite tako fotografije, ki so bile ustvarjene za namen oznamčenega komuniciranja, kot fotografijo oznamčenega filma. Fotografijo je treba predstaviti samostojno in kot del komunikacijske rešitve, za katero je nastala. Za prijavo fotografije filma je treba priložiti izvorni film. Najdaljša dovoljena dolžina filma je 5 minut.

K8.2 TEKSTOPISJE

V kategorijo TEKSTOPISJE lahko prijavite besedila, zgodbe, bloge, pravljice in druge oblike tekstopisja, ki so nastale za namen oznamčenega komuniciranja. Tekstopisje je treba predstaviti samostojno in kot del komunikacijske rešitve, za katero je nastalo (glej tehnična navodila).

K8.3 ILUSTRACIJA

V kategorijo ILUSTRACIJA lahko prijavite ilustracije, ki so bile ustvarjene za namen oznamčenega komuniciranja. Ilustracijo je treba predstaviti samostojno in kot del komunikacijske rešitve, za katero je nastala (glej tehnična navodila).

K8.4 REŽIJA

V kategorijo REŽIJA lahko prijavite režijo filmov, ki so bili ustvarjeni za namen televizijskega, kinematografskega, spletnega ali mobilnega komuniciranja in režijo oznamčenih dogodkov. Režijo filmov lahko prijavite kot samostojno prijavo, režijo oznamčenih dogodkov pa je treba predstaviti v obliki predstavitvenih filmov (glej tehnična navodila).

K8.5 UMETNIŠKO VODENJE

V kategorijo UMETNIŠKO VODENJE lahko prijavite vse oznamčene komunikacije, ki jih odlikuje izjemno umetniško vodenje (npr. plakati, tiskani oglasi, rešitve v gibljivi sliki, produktno oblikovanje). Dodano vrednost umetniškega vodenja lahko predstavite kot samostojno delo ali v obliki predstavitvenega filma.

K8.6 AVTORSKA GLASBA

V kategorijo AVTORSKA GLASBA lahko prijavite avtorsko glasbo, ki je nastala za namen oznamčenega komuniciranja.

 

Kriterij:

Žirija bo nagradila najboljšo prakso obrtne izvedbe. 

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA K8: OBRTNA ODLIČNOST
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE