Splošni pogoji

  1. SPLOŠNO

1.1 Slovenski oglaševalski festival (v nadaljevanju “festival”) je dvodnevni dogodek, ki ga prirejata organizator Slovenska oglaševalska zbornica, registrirana v Ljubljani, Sloveniji, z matično številko 1332392000 in sedežem na Letališki cesti 35, 1000 Ljubljana, Slovenija, in njegov partner, podjetje Paideia d.o.o., registrirano v Ljubljani, Sloveniji, z matično številko 2162539000 in sedežem na Gosposki ulici 4, 1000 Ljubljana, Slovenija. V nadaljevanju sta organizator in partner skupaj definirana kot organizator.

1.2 Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa in govorcev ter odpovedi festivala kadarkoli, brez predhodnega opozorila. Predavanja, ki bodo potekala v tujem jeziku brez prevajanja, bo organizator posebej označil in napovedal vnaprej na javnih objavah programa.

1.3 Vsi registrirani udeleženci, obiskovalci in ostali prisotni (v nadaljevanju “udeleženci”) soglašajo, da sme organizator uporabiti ves fotografski, avdio in video material, ki bi lahko prikazoval udeležence festivala. Organizator si pridržuje pravico do uporabe teh materialov v promocijske namene, objave v medijih in na spletu, v raziskovalne in/ali izobraževalne namene. Udeleženci se odrečejo uveljavljanju kakršnih koli avtorskih ali drugih pravic, ki se nanašajo na njihovo omembo ali podobo. Udeleženci se zavedajo, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala z objavo materialov, kjer so udeleženci omenjeni ali prikazani.

1.4 Udeleženci se festivala udeležujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane predmete ter poškodbe, do katerih bi lahko prišlo na festivalu. Zaradi svetlobnih učinkov festival ni primeren za osebe z epilepsijo, za več informacij kontaktirajte organizatorja.

1.5 Organizator si pridržuje pravico do prepovedi vstopa ali zahtevi po zapustitvi dogodka določeni osebi, na podlagi neprimernega vedenja po lastni presoji članov organizacijske ekipe ali vseh, ki delujejo pod organizatorjevo avtoriteto.

  1. PRIJAVA NA KONFERENCO 28. SLOVENSKEGA OGLAŠEVALSKEGA FESTIVALA

2.1 Cene kotizacij so objavljene na spletni strani www.sof.si. Prijava na konferenco festivala mora biti oddana prek spletnega prijavnega sistema. Prijava prek spletnega obrazca je potrjena s prejetim potrditvenim elektronskim sporočilom. Po uspešno oddanem naročilu boste na e-poštni naslov, naveden v prijavnem obrazcu, prejeli predračun s plačilnim rokom 8 koledarskih dni. Račun se izstavi po plačilu predračuna ali po osmih dneh od izdaje predračuna. Račun je potrebno plačati v zakonsko določenem roku, v nasprotnem primeru vam bomo po veljavnem ceniku zaračunali stroške opomina.

2.2 Študentsko prijavnino lahko koristijo samo redni študentje, mlajši od 26 let (rojeni po 12. aprilu 1993). Študentje morajo ob prijavi predložiti dokazilo o študentskem statusu in se ob prevzemu akreditacije identificirati z osebnim dokumentom. Študentska prijavnina se izključuje z ostalimi ugodnostmi.

2.3 S prijavo v celoti sprejemate splošne pogoje poslovanja.

2.4 Neplačilo računa ne pomeni samodejnega preklica registracije oziroma odjave s konference. V primeru odjave s konference nas morate o tem obvestiti skladno s splošnimi pravili in pogoji na e-naslov [email protected].

2.5 Dolžnost prijavljenega na konferenco je, da ob vstopu na festival na festivalski recepciji predloži kodo oziroma potrdilo o nakupu in se identificira z osebnim dokumentom. Kotizacije in akreditacije so vezane na osebo in niso prenosljive.

2.6 Vsak udeleženec ob registraciji na festivalski recepciji prejme akreditacijsko izkaznico in zapestnico, ki omogočata vstop na prizorišča festivala in ju mora udeleženec nositi ves čas festivala. Akreditacijska izkaznica velja samo za registriranega udeleženca. Kakršna koli zloraba izkaznice ali zapestnice se kaznuje s prepovedjo vstopa na festival. Izgubljenih ali ukradenih zapestnic in/ali akreditacijskih izkaznic ne bomo nadomestili.

  1. ODJAVA S KONFERENCE 28. SLOVENSKEGA OGLAŠEVALSKEGA FESTIVALA

3.1 Neplačilo računa ne pomeni samodejne odjave s konference. Odjava mora biti v pisni obliki oddana na e-poštni naslov [email protected]. Upoštevane bodo samo pisne prošnje za odjavo.

3.2 Za odjavo do vključno 11. 3. 2019 velja strošek odpovedi v vrednosti 50 % vrednosti prijavnine. Za odjavo med 11. 3. in 1. 4. 2019 velja strošek odpovedi v vrednosti 75 % vrednosti prijavnine. Skrajni rok za odjavo s povračilom delne kupnine je 1. 4. 2019. V primeru odjave po navedenem skrajnem roku oz. neudeležbe na dogodku iz katerega koli razloga, je udeleženec dolžan poravnati prijavnino v celoti oziroma se že plačana kotizacija v celoti zadrži. V primeru odpovedi prijavnine, udeleženec ni upravičen do dobroimetja za leto 2020. Odjava s konference ne pomeni tudi odjave iz hotela, za katero mora poskrbeti posameznik sam.

3.3 V primeru, da se prijavljena oseba zaradi višje sile (naravnih nesreč, bolezni ali smrti ožjih družinskih članov) ne more udeležiti konference, je možno prijaviti nadomestnega udeleženca. Prošnja za zamenjavo udeleženca mora biti v pisni obliki poslana na e-poštni naslov [email protected]. Zamenjava udeleženca je brezplačna za spremembe do 1. aprila 2019. Po navedenem roku se za spremembo zaračuna administrativni strošek v vrednosti 70 EUR + DDV. Na festivalski recepciji ne bo možnosti sprememb.

  1. PRIJAVA NA TEKMOVANJE 28. SLOVENSKEGA OGLAŠEVALSKEGA FESTIVALA

4.1 Tekmovanje Slovenskega oglaševalskega festivala je uradni tekmovalni program festivala. Pravico do prijave del v tekmovalni program festivala imajo komunikacijske agencije oziroma tisti, ki so načrtovali, zasnovali in izdelali komunikacijsko sporočilo, in oglaševalci s sedežem v Sloveniji.

4.2 Pred prijavo del na tekmovanje Slovenskega oglaševalskega festivala se mora prijavitelj seznaniti s pravili, dostopnimi na spletni strani www.sof.si. Vsi prijavitelji morajo strogo upoštevati pogoje prijave. S prijavo dela prijavitelj v celoti sprejema festivalska pravila. Neupoštevanje katerega koli od pravil tekmovanja se kaznuje z diskvalifikacijo dotičnega dela iz tekmovanja.

4.3 Prijavljeno delo ne bo obravnavano kot popolno, dokler prijavnina zanj ne bo poravnana in ustrezen material ne bo prispel v festivalsko pisarno ali ne bo naložen v spletni prijavni sistem. Organizator ne prevzema odgovornosti za dela, ki niso prijavljena do roka.

4.4 Cene prijavnin del na tekmo Slovenskega oglaševanega festivala 2019 so v evrih (EUR). Prijava je zaključena po plačilu prijavnine. Prijavnina mora biti poravnana za vsako posamezno prijavljeno delo, ne glede na to, ali je delo prijavljeno kot samostojna prijava ali kot del serije.

4.5 Kritje stroškov pošiljanja in vseh drugih stroškov, ki bi lahko nastali, je odgovornost prijavitelja.

4.6 Neplačilo računa ne pomeni samodejnega umika oziroma odjave dela s tekmovanja. V primeru odjave nas morate o tem obvestiti na e-naslov [email protected]. Del ni mogoče odjaviti ali umakniti s festivala iz kateregakoli razloga po 12. marcu 2019.

4.7 Ob izpolnjevanju registracijskega obrazca pozorno preverite vnesene podatke in oddane materiale.  Po 12. marcu 2019 sprememba oddanih materialov NE bo več mogoča. V primeru spremembe drugih navedenih podatkov pa vam bomo dolžni računati 70 € + DDV administrativnih stroškov.

  1. PLAČILO

5.1 Vsa plačila prijavnin (za osebno udeležbo in dela/tekmovanje) morajo biti nakazana v evrih (EUR). Cene prijavnin so objavljene na spletni strani www.sof.si. DDV se obračuna 22 % v skladu z ZDDV-1 slovenskega zakonika o DDV.

5.2 Za plačilo z bančnim nakazilom uporabite spodnje podatke. Prijavitelj mora pokriti vse stroške, ki nastanejo pri bančni transakciji, v nasprotnem primeru prijava ne bo zaključena. Pri plačilu se sklicujte na številko naročila.

Naziv podjetja: Paideia d.o.o.
Naslov: Gosposka ulica 4, SI-1000 Ljubljana
ID za DDV.: SI57617724
Matična številka: 2162539000
TRR: SI56 03100-1003200484
SWIFT koda: SKBASI2X
Banka: SKB d.d.

5.3 Prijavitelj mora kriti strošek plačila s kreditno kartico v višini 2,3 % celotnega zneska.

5.4 Na festivalski lokaciji bo možno plačilo s kreditno kartico. Plačilo z gotovino ne bo možno, gre namreč za brezgotovinski festival. Na vse prijavnine, kupljene ob prihodu na festival, velja 20 % višja cena.

5.5 Če potrebujete tiskan izvod računa ali pogodbo za izvedbo plačila, vložite pisno zahtevo finančnemu oddelku na [email protected].

5.6 Z vnosom podatkov o plačniku prijavitelj potrjuje, da so vneseni podatki pravilni, predstavljajo dejanski status in, da se štejejo za dokončne. Organizator bo za vsako spremembo računa zaračunal administrativni strošek v višini 70 EUR + DDV.

  1. PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

6.1 Z registracijo v spletni prijavni sistem festivala prijavitelj soglaša, da agencija Paideia d. o. o., v imenu Slovenske oglaševalske zbornice, uporablja njegove pridobljene osebne podatke za namene analize podatkov udeležencev dogodkov in za informativne namene glede dogodkov, ki jih organizira Slovenska oglaševalska zbornica. Tako zbrane podatke lahko uporablja za obdobje največ 5 let. Vsak posameznik lahko kadar koli vloži pisno zahtevo pri agenciji Paideia d. o. o. ali pri Slovenski oglaševalski zbornici za začasno ali stalno prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene, ki so opisani zgoraj. Agencija Paideia d. o. o. / Slovenska oglaševalska zbornica je dolžna v 15 dneh preprečiti zgoraj opisano uporabo osebnih podatkov in posameznika o tem obvestiti v naslednjih 5 dneh.

6.2 Organizator si pridržuje pravico do uporabe pridobljenih e-poštnih naslovov za pošiljanje pomembnih informacij o festivalu, vključno, a ne omejeno, z napovedmi govorcev, programa in vabili na festivalske dogodke. Naslovniki bodo imeli možnost odjave od prejemanja festivalskih novic.

6.3 Vse informacije o zasebnosti najdete v naši Izjavi o zbiranju osebnih podatkov.

Katalog del