[PREDAVANJE] Inovativni pristopi in partnerstva

Vloga inovativnih pristopov, tudi v partnerstvih ter trajnostni vidik izdelkov, se povečujeta in dobivata čedalje močnejši prizvok. Trajnostni razvoj, trajnostni produkti in recikliranje pa sooblikujejo naš vsakdan in bodo igrali še pomembnejšo vlogo v naši prihodnosti.

Podjetja kot je Talum s strateškim razvojno-inovacijskim partnerstvom »MATeriali kot končni PROdukti« v slovenskem prostoru in širše dvigujejo inovacijski potencial, hkrati pa sodelujejo pri vzpostavitvi verig proizvodnje materialov za proizvodnjo bolj kompleksnih izdelkov z višjo dodano vrednostjo. In kje je dodana vrednost za končnega potrošnika in podjetja? Odgovor na vprašanje boste izvedeli na petkovem predavanju dr. Stanislava Koresa.Govorec

dr. Stanislav Kores
vodja strateškega razvoja, TALUM


Katalog del