Organizator

Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ) je prostovoljna, samostojna, strokovna in nepridobitna zbornica pravnih in fizičnih oseb s področja dejavnosti oglaševanja in komuniciranja (oglaševalci, oglaševalske agencije, mediji, drugi), ki se vanjo vključujejo zaradi uresničevanja svojih interesov na področju opravljanja dejavnosti oglaševanja in komuniciranja in zaradi izvajanja javnih pooblastil, ki jih zbornici poveri država.

Organizirana je kot sodobna tripartitna organizacija. V okviru SOZ se člani združujejo v tri samostojna strokovna združenja:

  • Slovensko združenje medijev (SZM),
  • Slovensko združenje oglaševalskih agencij (SZOA),
  • Slovensko združenje oglaševalcev (SZO),
  • Pridruženi člani se združujejo na ravni projektov in
  • Posamezniki.

SOZ se zavzema za visoke strokovne standarde in uveljavlja etiko v oglaševanju. V ta namen sprejema Slovenski oglaševalski kodeks in uveljavlja njegova določila. Skladnost oglasov s kodeksom presoja Oglaševalsko razsodišče.

SOZ se zavzema za visoke strokovne standarde in uveljavlja etiko v oglaševanju.

SOZ si kot krovna stanovska organizacija prizadeva za zagotavljanje kohezivnosti med posameznimi združenji, za ustrezen pretok informacij, znanja in izkušenj med njimi ter za strokovno in učinkovito izvedbo projektov, relevantnih za vse člane zbornice.

Med ključne naloge in cilje SOZ sodi tudi spodbujanje razvoja komunikacijske stroke ter korektno in učinkovito predstavljanje ter zastopanje članov, njihovih interesov in interesov stroke tako v Sloveniji kot v mednarodnih okvirih. Pod okriljem SOZ potekajo številni, za oglaševalsko in tržno komunikacijsko stroko pomembni projekti.

SOZ razpisuje in podeljuje licenčno nagrado za tržno-komunikacijsko učinkovitost Effie® Slovenija, v okviru zbornice pa poteka tudi projekt Merjenje obiskanosti spletnih strani (MOSS). V okviru projekta Dobra praksa je nastalo osem dokumentov, ki predstavljajo priporočila najboljše prakse s ciljem vzpostaviti visoke profesionalne standarde. SOZ za svoje člane pripravlja redna srečanja Dobro jutro, oglaševalci!, od leta 2014 pa tudi izobraževalni program SOZ Akademija. SOZ vsako leto podeljuje stanovski nagradi Oglaševalec leta in Oglaševalska osebnost ter nagrado Mlada kreativca.

Slovenska oglaševalska zbornica je tudi organizator mednarodnega festivala kreativnosti Zlati boben. ​SOZ pri organizaciji SOF 2018 sodeluje s partnersko agencijo Paideia Events.

Več o Slovenski oglaševalski zbornici na www.soz.si.

Katalog del