Novosti

PRIJAVNI SISTEM
Letošnja pomembna novost v prijavnem sistemu je sistem navajanja sodelujočih (agencij in posameznikov) pri posameznih projektih. Na voljo je namreč širši nabor nazivov sodelujočih pri posameznih projektih. Vsa izpolnjena polja v prijavnicah bodo navedena v spletnem katalogu, prijavni sistem pa smo letos dopolnili tako, da prijavitelji sami določate posameznike/ce, ki se bodo ob prikazu posameznega dela navajali na zaključni prireditvi. Število navedenih posameznikov je omejeno, označite pa jih tako, da v prijavnem sistemu poleg vpisa podatkov potrdite polje za navedbo.

Bodite pozorni: po oddani prijavi naknadne spremembe navedb posameznikov na zaključni prireditvi ne bodo mogoče.

RADIJSKO IN ZVOČNO KOMUNICIRANJE
Skupina, ki je bila do sedaj namenjena radijskim oglasom in komuniciranju, je razširjena na področje zvočnega komuniciranja. Znotraj njenih kategorij lahko prijavite oglase, trženjske in komunikacijske projekte, samostojne vsebine ter dogodke, ki izvirajo iz zvočnega okolja oz. temeljijo na zvočni podlagi.

SPLETNI OGLASI IN PROMOCIJA IZVEN SPLETNEGA MESTA
V skupini F – Digitalno komuniciranje, lahko v kategorijo F08 – Spletni oglasi in promocija izven spletnega mesta, prijavite dela, ki jih odlikuje kreativna uporaba digitalnih oglasnih mrež, kanalov in formatov ter sredstev komuniciranja in stičnih točk z uporabniki izven lastnega spletnega ekosistema. Sem sodijo npr. inovativna uporaba oglasnih mrež, sodelovanja s spletnimi mediji, portali in skupnostmi, inovativna uporaba obstoječih oglasnih formatov, itd.

OBLIKOVANJE
Skupina J: OBLIKOVANJE ima po novem poenostavljene tekmovalne kategorije. In sicer lahko vaša najboljša dela sedaj prijavite v kategorije (J16) GRAFIČNO OBLIKOVANJE, (J17) PRODUKTNO OBLIKOVANJE in (J18) DIGITALNO OBLIKOVANJE.

PAKETNE PRIJAVE IN SERIJE
Ne spreglejte, serije del lahko prijavite v skupine G – Film, H – Tiskani oglasi in plakati, J – Oblikovanje in K – Ambientalno oglaševanje ter v posamične kategorije E05 – Posamične neposredne rešitve, I14 – Radijski in zvočni oglasi in F08 – Spletni oglasi in promocija izven spletnega mesta.

PAKETNE PRIJAVE DEL pa so možne v tekmovalnih kategorijah skupine J Oblikovanje.

Za več informacij preglejte TEHNIČNA NAVODILA ZA PRIJAVO DEL.

ZNAMKA LETA IN AGENCIJA LETA
Ne spreglejte, 28. SOF bo “štetje” za agencijo in znamko leta sinhroniziral s koledarskim letom. Podeljena bosta torej naziva AGENCIJA LETA 2018 in ZNAMKA LETA 2018. Agencije in znamke leta 2017 v SOF-ovih arhivih zaradi spremembe ne bo.

 

Katalog del