dr. Marta Svoljšak Jerman

direktorica, področje Trajnost, kakovosti in varnost, Petrol

Dr. Marta Svoljšak Jerman  je direktorica področja Trajnost, kakovosti in varnost v Petrolu. Aktivno povezuje prizadevanja notranjih in zunanjih deležnikov za trajnostni razvoj Petrola, ki se  odraža v širitvi razvoja in ponudbi varčnih energentov in energetskih rešitev, katerih struktura se bo spreminjala s povečevanjem deleža obnovljivih virov. V družbi sooblikuje politike in metodologije trajnostnih rešitev za zmanjševanje ogljičnega odtisa in krepitev vlog  za trajnostne učinke v dobaviteljskih verigah. V Centru energetskih rešitev vodi sekcijo Trajnostna mobilnost. Je doktorica kemije in sodeluje v številnih delovnih skupinah, ki sooblikujejo zakonodajo na področju zelene preobrazbe družbe.