(LJ)UBIL TE BOM Prijavitelj: FORMITAS CREATIVE d.o.o. Naročnik komunikacij: TAM-TAM D.O.O. / PLAKTIVAT Tekmovalna skupina: Z6 Družbeno dobro

(LJ)UBIL TE BOM

Ko pride do fizičnega nasilja je velikorat že prepozno. Zato je prav, da se že ob prvih znakih psihičnega nasilja tega zavemo in ukrepamo. Velikokrat se vse začne že pri besedah. Rešitev problematiko prezrcali iz okvira doma na mestni plakat, pritegne pozornost mimoidočega in poziva k pravočasnemu ukrepanju.

Prijavitelj: FORMITAS CREATIVE d.o.o. Naročnik komunikacij: TAM-TAM D.O.O. / PLAKTIVAT Tekmovalna skupina: Z6 Družbeno dobro Šifra dela: Z6001S19
Naročnik komunikacij: TAM-TAM D.O.O. / PLAKTIVAT Ime znamke oz. podznamke: Plaktivat Agencija: FORMITAS BBDO Kreativni direktor: BLAŽ RITMANIČ Drugi partnerji v projektu: DRUŠTVO SOS TELEFON
Katalog del