Simona Lobnik Ambrožič

Predavateljica, coachinja, konzultantka, direktorica, EVRA agencija in odgovorna urednica, Revija DIREKTOR

Simona je profesorica slovenščine in sociologije, specializantka Sistemsko-psihodinamskega organi­zacijskega konzaltinga, predavateljica, psihodinamska konzultantka in coachinja po NLP (Neurolingvistično programiranje) in SDI (Strength Deployment Inventory) metodah za učinkovit razvoj zaposlenih. Je predavateljica za vodstvene veščine, komunikacijo in osebni razvoj posameznika ter psihodinamiko delovnih skupin z več kot 25 let praktičnih izkušenj. Simona je tudi direktorica podjetja EVRA in odgovorna urednica revije Direktor, ki verjame v nenehen razvoj in vseživljenjsko učenje.