dr. Stanislav Kores

vodja strateškega razvoja, TALUM

Povezovanje, sodelovanje in vlaganje v skupen razvoj ter s tem v konkurenčnost in obstanek na svetovnem trgu slovenskih podjetjih je ključnega pomena. Pomen kovinsko-predelovalne industrija v Sloveniji je najbolje ponazorjen z njenim deležem glede na vse zaposlene in dodano vrednost. V kovinsko-predelovalni verigi je zaposlen vsak 10-ti, ta predstavlja 8,5 % BDP-ja. Sodelovanje in povezovanje TALUM-a v Strateškem metalurškem svetu, oblikovanju prednostnih področij Slovenske pametne specializacije, v Strateškem razvojno-inovacijskem partnerstvu  »MATeriali kot končni PROdukti« (SRIP MATRPO) dviguje inovacijski potencial ter prepoznavnost podjetja. Z vključenostjo v omenjena združenja sodelujejo pri vzpostavitvi verig proizvodnje materialov za proizvodnjo bolj kompleksnih izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Z inovativnimi pristopi in partnerstvi vzpodbujajo trajnostni vidik naših izdelkov.

[PREDAVANJE] Inovativni pristopi in partnerstva

Katalog del